perjantai 30. huhtikuuta 2021

2021 kysely vaurioista mullasta tai lannoitteesta

Onko sinun taimiasi kohdannut epämääräiset ongelmat, onko kasvu näivettynyt tai lehdet menneet spiraalille? Onko kenties jotain muuta epämääräistä? Kerro kokemuksistasi!INFOA

2020 ja jo aikaisempina vuosina alkoi näkymään omituisesti vaurioituneita tomaatteja. Lehdet olivat spiraarilla, uusi kasvu näivettyi. Lehdet saattoivat olla muutoin epämuodostuneita. Latva kuivui kasaan. Ongelmaan yhdistettiin nopeasti vinassi jota alkoi löytyä yhä enemmän ja enemmän tuotteista.


Vinassi itsessään ei ole myrkyllistä, mutta se vaikuttaa varsinkin Keski-Eurooppalaisena valmisteena kantavan mukanaan erittäin suurella todennäköisyydellä rikkaruohojen torjunta-aineita. Näistä yleisin on klopyralidi. Jäämiä voi tulla myös mm. melassin, lannan ja kompostin mukana valmisteisiin. Klopyralidi ei ole ainoa torjunta-aine joka näiden mukana voi kulkeutua, joista mainittakoon aminopyralidi, joka klopyralidia herkempi tuottamaan vaurioita kasveihin.

Klopyralidi on haitallista monille puutarhakasveille, mutta tomaatti on yksi joka reagoi herkästi siihen. 5µg/kg arvo saa tomaatissa aikaan jo näkyviä vaurioita ja 25µg/kg arvolla vaurioit ovat merkittäviä. Vertailun vuoksi elintarvikkeissa yleisesti hyväksytty maksimi määrä klopyralidille on 500µg/kg.

Pyralidiongelmat vaikuttivat hetkellisesti jo väistyneen valmistajien kiinnittäessä huomiota vinassin mukanaan tuomiin ongelmiin ja karsiessaan vinassia pois tuotteistaan. Vaikka nestemäisiä lannoitevalmisteita on hävinnyt markkinoilta, löytyy vielä jostain vanhoja varastoeriä.

Tämän lisäksi vaikuttaa alkaneen uusi aikakausi ja ongelman tuottaja saattaisi olla kasvipohjaiset kierätyslannoitteet multavalmisteissa.
 Näiden sisältöä ei kerrota tuoteselosteissa, enkä ole saanut myöskään vastausta kysymyksiini valmistajilta.

Ongelmien aiheuttajana voi olla moni tekijä tai monen tekijän summa, mutta yleisesti ongelmat yhdistetään saastuneeseen vinassiin joka on vaukuttimena suoraan tai välillisesti. 

Ruotsin FOR teetti 2020 tutkimuksia Ruotsin markkinoilla olleista nestemäisistä vinassiperäisistä luomulannoitteista ja niistä 90% sisälsi klopyralidijäämiä.   (ruotsinkielinen raportti tästä)
FORin raportissa kerrotaan ongelmia raportoidun myös tomaatin lisäksi myös useille muille kasvilajeille, kuten basilikalle, pavuille, dahlialle, kurkulle, murattille, kurjenpolvelle, petunialle, auringonkukille, salaattille ja samettikukille. Herkkiä ovat myös herne ja virnat, joista tunnetuin on härkäpapu. Puna-apila on erityisen herkkä klopyralidille.

Luomu- ja Ruotsin KRAV sekä Suomen lannoitelainsäädäntö ei tunnista raja-arvoja torjunta-ainejäämille lannoitteissa tai kasvualustoissa. Lannoitelainsäädäntö kuitenkin vaatii, ettei valmiste saa aiheuttaa haittaa ohjeiden mukaan käytettynä.

Norjan Mattilsynet antoi 16.2.2021 jäämille viitearvon joka ei saisi ylittyä kasvualustassa.
Ruokavirasto muistutti toimijoita Mattilsynetin ohjeistuksen jälkeen 17.3.2021:
"Ruokaviraston lannoitevalvonta ei anna vastaavanlaista ohjearvoa, mutta muistuttaa toimijoita lannoitevalmistelain 539/2006 5 §:n mukaisesta vastuusta tuotteiden turvallisuudesta. Lannoitevalmiste ei saa sisältää sellaisia määriä haitallisia aineita, tuotteita tai eliöitä, että sen käyttöohjeiden mukaisesta käytöstä voi aiheutua vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle tai turvallisuudelle, kasvien terveydelle taikka ympäristölle. Lannoitevalmisteiden raaka-aineiden tulee olla turvallisia ja sellaisia, että niistä valmistetut lannoitevalmisteet täyttävät niille asetut laatuvaatimukset. Toimijoita kehotetaan tarkastamaan tuotteiden käyttöohjeet niin, että niiden mahdollisesti sisältämät klopyralidi ja aminopyralidi on huomioitu."
Tapahtumat aiheen ympäriltä löydät tästä päivittyvästä artikkelistani päivämäärineen:

https://www.chilitunari.fi/2021/03/vierasainejaamat-puutarhatuotteissa.html


Epämuodostunut ja sykeröitynyt tomaatinlehti.


Epämuodostuneita tomaatinlehtiä.


Vaurioitunut ja sykeröitynyt tomaatinlatva.Epämuodostumia tomaatinlehdessä.

Vaurioitunut tomaatinlatva. Lehdet sykeröityneet.Vaurioita uudessa kasvussa (ylälaidan lehti). Vanha kasvu on normaalia.

Huomaa sivuttaissuuntaan rullautuneet lehdet. Sivusuuntaan rullautunut lehti on tomaatille normaalia. 
Lehdenkärki vääristynyt.Latvan kasvu on keskeytynyt: Kuva Nina Weckman

Latvan kasvu on keskeytynyt ja mutantoitunut: Kuva Nina Weckman

Lukijankuva: vaurioitunut tomaatin latva. Lehdet voimakkaasti pitkittäis rullautuneet

Lukijankuva: vaurioitunut tomaatin lehdistöä. Lehdet voimakkaasti pitkittäis rullautuneet sekä osan muoto vääristynyt.

Lukijankuva: vaurioitunut tomaatti. Lehdet voimakkaasti pitkittäis rullautuneet sekä vääristymiä muodossa. 


Lukijankuva: vaurioitunut tomaatin lehti. Lehdet voimakkaasti pitkittäis rullautuneet.

Lukijankuva: vaurioitunut tomaatin latva. Lehdet voimakkaasti pitkittäis rullautuneet. Myöhemmin kasvanut varas vähemmän vaurioitunut. 

Lukijankuva: vaurioitunut tomaatin latva. Lehdet voimakkaasti pitkittäis rullautuneet.


Vaurioita lehdissä, mutta ei agressiivista pitkittäiskiertymää.

Lukijankuva: vaurioitunut tomaatin latva. Lehdet agressiivisesti pitkittäis rullautuneet

torstai 4. maaliskuuta 2021

Vierasainejäämät puutarhatuotteissa

Olen pitkään seurannut ja puhunut vinassiperäisten lannoitteiden riskeistä kasvinsuojeluainejäämien suhteen. Asian voisi varovasti arvioida kulkevan parempaan suuntaan, mutta laajennetulla ajatustasolla, mitä enemmän aihetta tongitaan, sitä enemmän ongelmia ja mahdollisia haittoja voi löytyä.

Koska jäämäongelmat eivät ainoastaan koske vain sokeriteollisuuden sokerijuurikas melassia ja vinassiperäisiä tuotteita, päätin kerätä tapahtumalistaa ihan omalle sivulleen. Tämä toivottavasti auttaa ymmärtämään mistä tämä kaikki sai alkunsa ja mikä puhuttaa tällä hetkellä. Toivottavaa toki on, ettei asia paisuisi. 

Kiertolannoitteiden ja kiertokasvualustojen yleistyessä, on alkanut olla puhetta myös mm. lääke- ja huumejäämistä eri kasvisuojeluainejäämien lisäksi. Näiden lisäksi on tukku kemiallisia-aineita, joiden läsnäolo ei ole laisinkaan hyvä juttu. Näistä mainittakoon palonestoaineet ja muovikemikaalit. 

Tästä syystä on kovin rajoittanutta puhua vain vinassista, klopyralidista ja tomateista, kun puhutaan yleisesti vierasainejäämistä. Vaikka nämä kolme ovat tällä hetkellä päälimmäisenä, mahdollisuus ongelmien kirjoon on erittäin suuri. Ei siis pidä unohtaa sitä, vaikka tuosta kolmen kimpasta poistettaisiin itse ongelma, se ei poista kaikkia ongelmanaiheuttajia koko jäämäsektorilta. 

Vaikka kierätys ja kiertotalous ovat hienoja juttuja, ne tuovat mukanaan omia haasteita. Tutkimuksen ja tietämättömyyden puute on omiaan lisäämään loppukuluttajien ongelmia. Tämä on osittain seurausta lain ja vaatimusten hitaasta reagoimisesta markkinoihin. Kun lainsäädäntö ja valvonta laahaa kiertotuotten suhteen perässä, menee pitkä tovi ennen kuin tilanne muuttu kuluttajan kannalta turvalliseksi. Vasta kun kaikki aspektit otetaan huomioon ja nimen omaan osataan ottaa huomioon, on vuorossa vaatimusten tiukentaminen.

Edelleenkään laki ei velvoita etsimään kasvinsuojeluaineita lannoitteista tai rehuista, monista muista kemikaaleista puhumattakaan. Vaikka toimijoilla olisi halu toimia oikein, on epävarmaa, mitä kaikkea pitäisi etsiä ja mikä on se määrä josta voi tulla ongelmia loppukäyttäjälle. Kolmantena tulee ongelmat kyvykkyydessä pienten jäämämäärien havaitsemisessa analyyseissä. Tämän myötä toimijat ovat pian ongelmissa raaka-aineiden saatavuuksien kanssa. Esim. Neudorffin mukaan tällä hetkellä on mahdotonta löytää takuuvarmasti klopyralidi vapaata raaka-ainetta Euroopan markkinoilta.

Lainsäädännön ja sitä kautta tutkinnan puutteen takia tilanne on nyt mikä on. Tätä kirjoittaessa 3/2021 oma uskomukseni on, että sokeriteollisuuden mukanaan tuomat kasvinsuojeluainejäämät ovat vain jäävuoren huippu. Kun ei ole tutkintaa, ei ole ongelmaakaan, tai ainakin näin luullaan. Arjen kemikalisoituminen on vain yksi aliarviotu terveyshaitta ja tästä johtuen on jo lähtökohtaisesti väärin, että tuotteet saavat sisältää x määrän erillaisia haitallisia kemikaaleja, ennen kuin ne koetaan vaaraksi. Lue myös suomennettu loppuraportti, jossa Ruotsin FOR teetti tutkimuksia Ruotsin markkinoilla olelleista luonnonmukaisista kasviravinteista. Kaikkien testissä olleiden nestemäisten lannoitteiden kanssa ilmeni ongelmia ja myös klopyralidia löytyi. Loppuraportti on erinomainen luotaus Ruotsin kesän 2020 tilanteeseen.
Erityiskiitos kaikille tietoa levittäneille ja kaikista eri tiedoista sekä lähteistä vinkanneille!

Päivitän tilannetta uusien tietojen suhteen tähän alle.
(Huom. listaa on tarkoitus päivittää käänteisessä kronologisessa aikajärjestyksessä uutisen päiväyksen mukaan. Jos artikkelia tai uutista ei ole päivätty tai sen tarkka järjestäminen on mahdotonta, se päivätään löytöpäivän mukaan.)

2021

20.8.2021 Perustin Facebookiin Stop torjunta-ainejäämille puutarhatuotteissa!-ryhmän. Ryhmä on avoin ja kaikkien nähtävissä. Tarkoituksena on saada lisää keskitettyä keskustelua aiheesta. Sivulla on sisarryhmänsä Norjassa ja Tanskassa.

12.8.2021 Tukholman siirtolapuutarha, Stockholms Koloniträdgårdar kertoo tuloksista liittyen asiaan joka oli esillä 1.7.2021 Lena Israelssonin toimesta, jossa hevosen- ja lampaanlantaan Tukholman siirtolapuutarhoissa, jotka olivat aiheuttaneet kasvivauroita. Heinäkuun alussa kerätyissa kasvi ja lannoitenäytteistä Pungpinan ja Årstafältetin siirtolapuutarhoista on löytynyt jäämiä. Hevosenlanta oli sisältänyt 466µg/kg klopyralidia sekä 8,9µg/kg pikloraamia. Kasvinäytteistä löytyi 105µg/kg lehdistä ja 109µg/kg hedelmästä klopyralidia. Lampaan lannasta löytyi klopyralidia 9,4µg/kg, mutta myös jo matalimmilla pitoisuuksilla haitallisempaa aminopyralidia 17µg/kg
 

9.8.2021 FORin Ulf Nilsson oli Ruotsin P1 radiokanavan haastateltavana (ruotsinkielinen audio) koskien uusia klopyralidilöydöksiä, joita löytyi nyt myös kanan- ja lehmänlannasta 


30.7.2021 FOR julkaisi listan analyysituloksista, joista mainitsin saaneeni esitietoja jo 1.7. Yllättäen listalta oli karsittu pois glyfosaatti ja AMPA löydökset. FORin puheenjohtaja Inger Ekrem kertoo, että FOR löysi viime vuonna monista vinassiin perustuvista lannoitteista jäämiä ja ongelman ajateltiin liittyvän sokerijuurikkaan tuotantoon. Tämä oletus oli valitettavasti väärä ja ongelma on paljon laajempi. Tällä lausunnolla Ekrem viittaa jäämälöydöksiin myös kanan ja lehmänlannasta. Multatuotteista tutkittuja jäämiä ei löytynyt.16.7.2021 Kekkilä on jakanut aiemmin "pumppupullon" takaisinvetokampanian yhteydessä yhteyttä ottaneille 40€:n lahjakortin K-ryhmään. "Tuotteidemme laatu ja käytettävyys on meille ensisijaisen tärkeää. Olemme pahoillamme, että emme ole pystyneet takaamaan onnistunutta kasvatustulosta Kekkilän Luonnonmukaisen Kasviravinteen osalta. Tuotteen sisältämät mahdolliset klopyralidi-pitoisuudet eivät ole vaaraksi terveydelle ja lannoitteella kasvatettuja kasviksia voi huoletta syödä. Tuotteen voi hävittää sekajätteeseen. Pystyäksemme takaamaan tuotteen tasalaatuisuuden, tulemme korvaamaan sen uudella reseptillä. Haasteista huolimatta toivotamme hyvää kesää ja kasvattamisen iloa!"

2.7.2021 Heinäkuun Puutarha&kauppa lehdessä julkaistiin mielipidekirjoitukseni Tätä mieltä palstalla. Summaroin siinä tilanetta ja sitä miten jäämäongelmien vetovastuu on jäänyt yksitäisten aktiivisten ihmisten harteille. Ongelman laajutta ei ole vieläkään nähty ja onkin virhe puhua vain vinassin tuomista ongelmista, kun jäämiä löyty jatkuvasti uusista tuotteista. Kirjoitus on luettavissa tästä

1.7.2021 Sain Ruotsin FORilta ennakkotietoa analyysituloksista, joissa markkinoilta oli valikoitu tuottteita ja joista oli haetettu torjunta-ainejäämiä. Analysoiduissa oli mukana 11 lannoitetta ja 9 multatuotetta. Jäämiä löytyi 8:sta lannoitteesta, multatuotteiden saadessa puhtaat paperit analysoitujen yhdisteiden osalta. Huolestuttavaa oli, että nyt myös kaupallisista kanan ja lehmänlannasta löytyi myös jäämiä. Saastunein oli Substralin Kogödsel lehmänlantana myytävä tuote (sisältö?), josta löytyi aminopyralidia (172µg/kg), klopyralidia (447µg/kg), glyfosaattia (230µg/kg) ja AMPAa, eli glyfosaatin hajoamistuotteita 220µg/kg.

1.7.2021 Lena Israelsson kertoo, että Tukholman Årstafältetsom siirtolapuutarhassa on havaittu laajasti ongelmia hevostallilta tulleessa hevosenlannassa. Pitkän kirjoituksen lopussa mainitaan myös saastuneesta lampaan lannasta. 

23.6.2021 FORin suomenkielinen Loppuraportti ladattavissa myös FORin sivuilta.

22.6.2021 FORin Loppuraportin käännöstyö on lopultakin valmia. Käänsin tomaattiharrastajakollegan kanssa FOR:in Torjunta-ainejäämät kasviravinteissa Loppuraportti kasviravinteiden aiheuttamista kasvien vioittumisista suomen kielelle. Raportti on ladattavissa tästä

18.6.2021 Kekkilä aloitti takaisinvedon Luonnonmukaisesta Kasviravinteesta, joka tunnetaan paremmin pumppupullona. Takaisinveto on vapaaehtoinen. Tiedoitteessa kerrotaan tuotteen joissakin erissä mahdollisesti sisältävän klopyralidimäärän olevan vähäinen ja ne eivät ole terveydelle vaaraksi ja lannoitteella lannoitettuja kasveja voi huoletta syödä.  

17.6.202Kekkilä vetää pumppupullossa myydyn kasviravinteen markkinoilta – voi vaurioittaa tomaatteja ja muita herkkiä kasveja, otsikoi Turun Sanomat. TS:n mukaan Kekkilä vetää kaupoista Luonnonmukaisen kasviravinteen, jota on myyty pumppupullossa helmikuulta asti kaupoissa. 
Kekkilän mukaan jotkut erät saattavat sisältää haitallista klopyralidia. Uutisen mukaan Kekkilä haluaa nyt klopyralidille lannoitteissa. Haluan tässä kohtaa muistuttaa, että Kekkilälle on kommentoitu jo vuodesta 2018 asti mahdollisista pyralidijäämistä, joista kasvit ovat varoittaneet vaurioitumisellaan. Vasta TS:n uutinen 5.6.2021 korkeahkosta jäämä löydöksestä Kekkilän tuotteesta herätti yhtiön.
Jos olet ostanut ko. tuotteen, ole yhteydessä (palaute@kekkila.fi). Laita liitteeksi kuva pullosta. Tuotteen hinta luvataan korvata.

16.6.2021 FOR julkaisi Norjalaisen Norsøkin tutkimuksen Gjødsel med rester av herbicid:Effekt av klopyralid på oppalsplanterTestissä lannoitettiin tomaatteja ja herneitä lannoitteella, joka sisälsi klopyralidia. Vaurioita tapahtui jopa pienimmillä annostuksilla. 

12.6.2021 Turun Sanomat julkaisi oman artikkelinsa EU:n klopyralidin rajoittamisesta. Siinä mm. Tukesin haastattelusta käy ilmi, että rajoitus on lähinnä varoitus käsiteltyjen kasviosien kompostoinnista. Artikkelissa todetaan, ettei tämä ratkaise vinasseissa esiintyviin jäämäongelmia. 

8.6.2021 FOR julkaisi heti oman artikkelinsa Ruotsin Radion haastattelun jälkeen. Siinä toistellaan samaa asiaa, että EU tulee rajoittamaan klopyralidin käyttöä. Henkilökohtaisen viestien vaihdolla saan varmistuksen, että asia koskee lähinnä viljelykiertoa ja kompostointia niiltä osin missä klopyralidia on käytetty. FORilta saaman arvion mukaan tämä ei todennäköisesti tee muutosta Pohjoismaiseen viljelyyn, koska täällä klopyralidin käyttöön liittyy jo nyt rajoituksia, jotka kerrotaan tuotteiden myyntipäällysteksteissä. FORilta arvioidaan, että asia lähinnä koskee Puolaa ja Ranskaa.

8.6.2021 Ruotsin radion P1 kanava haastatteli Ruotsin kemikaaliviraston neuvonantaja Peter Berqkvistia. Lähetys on lyhyt summaus asiasta jossa EU tulee puuttumaan klopyralidin käyttöön. Berqkvist kertoo ongelman olevan laajempaa kuin aiemmin on ajateltu. Ruotsi on esittänyt aimmin esille tulleita ongelmia EU:lle, jossa juuri käsiteltiin klopyralidin käytön jatkamista vuoteen 2036.

5.6.2021 Lannoitteesta myrkkylöytö, Kekkilän kasviravinteesta löytyi torjunta-ainetta. Näin uutisoi Turun Sanomat painolehdessään. Kekkilän kaudelle 2021 tuoma uutuuslannoite sisälsi TS:n saamien tietojen mukaan 748µg/kg klopyralidia. Kekkilän mukaan kaikki erät on tutkitettu vinassikohun myötä ja tulos on ollut alle 10µg/kg. Artikkelista ei käy ilmi oliko Kekkilän käyttämä laboratorio löytänyt klopyralia alle 10µg/kg, vai eikö laboratorion tarkkuus riitä suurempaan tarkkuuteen. 
 Artikkelissa kerrotaan lisäksi muutamasta kuluttajatapauksesta ja että Norjassa Rusta (Suomessa ent. Hong Kong) on vetänyt pois markkinoilta Ashby garden lannoitteen. Suomen Rustalla on myynnissä samaa lannoitetta ja siitä olen vastaanottanut yhden valituksen kasvuhäiriöistä.

25.5.2021 Hasselfors päivitti Tomat & Chilijord mullasta kertovaa tiedoitettaan. Siinä todetaan, ettei ongelma ole vinassissa, vaan kompostissa. Suoritettujen kasvatuskokeiden tulos oli samansuuntainen, Tomatti & chillimullassa sekä kompostissa kasvu oli huonoa. Vaikka testit aluksi antoivat negatiivisen tuloksen Groen Agro Control laboratoriosta Hollannista Norjalainen Nibio löysi pieniä määriä klopyralidia mullasta. 

10.5.2021 Ulkopuolinen taho testautti Kekkilän Luonnonmukaisen Kylvö- ja taimimullan sekä Luonnonmukaisen Tomaattimullan. Mullat valikoitiin sattumanvaraisesti marketista, eikä niihin sillä hetkellä liittynyt mitään kasvatuskokemuksia. Näytteet mullista analysoitiin Groen Agro Controlilla Hollannissa. Kummastakaan näytteestä ei löytynyt pyralideja. 

5.5.2021 Ruokaviraston Lannoitevalvonnan infokirjeessä toimijoille 1-2021 Kerrotaan mm. torjunta-aineilöydöksistä lannoitevalmisteissa, joka on sisällöntään lähes yhtenä sisältöön, jonka Ruokavirasto lähetti 17.3.2021 melassia tai vinassia sisältävien lannoitevalmisteita valmistaville tai markkinoille saattaville tahoille.

30.4.2021 Aloitin kyselyn jossa yritän kerätä tietoa minkälaisia ongelmia kuluttajilla on liittyen lannoitteisiin ja kasvualustoihin vuonna 2021. 2021 trendiksi näyttää muodostuvan kasvualusta tuotteet, joiden myötä tomaateihin ilmestyy pyralidivaurioksi tulkittavia kasvuvääristymiä. 

27.4.2021 Rusta veti Norjassa kaupoista Ashby Garden lannoitteen, koska keskustelun valmistajan kanssa ja teetetyssä anlyysissa kävi ilmi, että lannoite sisälsi korkean määrän klopyralidia. Tämä ei vastaa Rustan vaatimuksia. Ketju muistuttaa vielä liikkeitä joissa tuote on vielä hyllyssä. 

22.4.2021 Hasselfors kertoo Tomat & Chilijord tapauksesta lisää tiedoitteessaan, jossa se kertoo Tomat & Chilijord mullastaan. Hasselfors ottaa ongelman erittäin vakavasti ja on viikosta 16 eteenpäin suositellut jälleenmyyjiään lopettamaan ko. mullan myynnin toistaiseksi, kunnes analyysi tulokset saapuvat. Hasselforssin tekemien omien kokeiden perusteella ongelma saattasi olla vinassin sijasta kompostissa, joka on ruotsalaisvalmisteista. Aiemmin Hasselfors oli lähettänyt raakamateriaaleja, joissa se näki potentiaalisen riskin jäämille, tutkittavaksi Groen Agro Controlille Hollantiin tutkittavaksi. Näistä materiaaleista ei kuitenkaan löytynyt jäämiä klopyralidista tai aminopyralidista. Tomat & Chilijord mullasta lähetettiin viikolla 15 näytteet Nibiolle, koska Nibiolla on kyvykkyys löytää pienempi jäämiä aiemmin mainituista torjunta-aineista. Tuloksien odotetaan valmistuvan 3-4 viikossa. Mullassa käytettyä kompostia on käytetty jo vuosia ongelmitta ja se täyttää sille asetetut KRAV vaatimukset. Ongelma näyttäisi Hasselforsin mukaan kohdistuvan tiettyyn erään ja ko. kompostia käytetään vain Tomat & Chilijord mullassa. 

19.4.2021 Lena Israelsson kertoo tapauksesta, jossa multa tiettävästi ensimmäistä kertaa on aiheuttanut pyralidivaurion kaltaisia vaurioita. Kyseessä on Kekkilän ruotsalaisen tytäryhtien Hasselforssin Tomat & chilijord. Tiettävästi Suomen markkinoilla ei ole samaa tuotetta. Mullasta on lähetetty näyte Nibioille tutkittavaksi, mutta se ei ole vielä valmistunut. Hasselfossilta vastattiin, että vaurio näyttää juuri tyypilliseltä hormooneja häiritselvän valmisteen aiheuttamalta ja että he pysäyttävät mullan (myynnin?) 

13.4.2021 Hyötykasviyhdistyksen ilmainen Maaperäseminaari-webinaari.  Webinaarissa Biolanin tuotekehitysjohtaja Hannamaija Fontell kertoi mistä ja miksi torjunta-ainejäämiä voi löytyä kiertotaloustuotteista ja juuri lannoitteista ja miksi jäämien löytäminen on vaikeaa. Webinaarissa Hannamaija esitteli mm. Biolanin tekemää kasvatustestiä belgialaisen Bioliq vinassin ja Biolanin oman Ravinnenesteen (vanha resepti) välillä. Bioliqilla lannoitetulla tomaatilla esiintyi selkeästi mutaatiota kasvussa, mutta myös hedelmien muoto oli myös poikkeava. 

12.4.2021 Tankalainen Haveselskabet puutarhayhdistys julkaisi raportin liittyen "eco" merkittyihin nestemäisiin lannoitteisiin. Myös näistä tuotteista löytyi klopyralidia seuraavasti:
Pindstrup Flydende Gødning til økologisk dyrkning 923,71 µg/kg 1256,25 µg/l
Hornum Naturnæring                                                 1165,58 µg/kg 1585,19 µg/l
Gro Green Universal Gødning                                 941,88 µg/kg 1280,96 µg/l
Substral Drivhusnæring                                                 682,33 µg/kg 927,97 µg/l
Grandiol Organic Liquid Plant Food                         499,15 µg/kg 678,85 µg/l
ECOstyle Universal Gødning                                         867,07 µg/kg 1179,22 µg/l

2.4.2021 Nelson Gardenin Suomen sivuille oli ilmestynyt tiedote koskien Biobact lannoitteita. Kyseessä on takaisinveto, joka laukaistiin heti 12.3.2021 Ruotsissa julkaistun tiedoitteen perään. Tiedoitteessa kerrotaan Biobact tuotteesta ja siihen liitettyihin epäilyihin torjunta-ainejäämien suhteen. Vaikka Nelson Gardenin omissa ja Nibion testeissä ei ole ilmennyt, että lannoitteista olisi haittaa taimille. Takaisinveto koskee Biobact tuotteita 6800, 6803, 6810, 6815, 6820. Halutessaaan pullon voi palauttaa ostopaikkaan, josta saa korvauksen. Palautukseen ei tarvita kuittia.

26.3.2021 Puutarha & Kauppa 6/2021 Lannoite ei saa vahingoittaa Artikkelissa päivitetään kuulumiset asian tiimoilta. Mitä asiasta ohjeistettiin Norjassa ja miten Suomen Ruokavirasto asiaan reagoi. Koko sivun artillelissa puidaan myös Ruotsin FOR:n löydöksiä ja pohditaan sitä mikä on saattanut aiheuttaa  korkeat klopyralidi pitoisuudet. Lopuksi huomautetaan, vaikka monen tuotteen myynti lopetettaan, voi kauppojen hyllyiltä löytyä vielä vanhoja tuotteita.

25.3.2021 Kotipuutarha-lehdessä 4/2021 oli lyhyt artikkeli, Kohu lannoitteista. Artikkelissa tiivistetään mistä kohussa on kyse. 
 
25.3.2021 Maaseudun Tulevaisuus julkaisi nettiartikkelin eilen paperilehdessä olleesta tomaattivaurioartikkelista otsikolla: "Kotipuutarhuri, käpristyikö tomaatintaimesi latva? Yksi mahdollinen syy voi löytyä lannoitteen torjunta-ainejäämistä". Artikkeli on pitkälti sama, muutamia virkkeitä lukuunottamatta.

24.3.2021 Maaseudun Tulevaisuuden painolehdessä oli artikkeli, Harrastajat ihmettelevät tomaatintaimien vaurioita. Artekkeli taustoittaa ongelmaa Ruokaviraston haastattelulla. Lisäksi artikkelissa oli Kekkilän haastattelu, jossa toistui jo aiemmissa lehdissä näkyneet kommentit testauksista ja niiden puhtaista tuloksista. Ongelmien syyksi Kekkilä epäili liikalannoitusta, joka on tullut vastaan kuluttajilta saaduista ja analysoiduista kasvualustoista. 

19.3.2021 Luomuliitto tiedotti vinassipohjaisten luomulannoitteiden mahdollisesti sisältävistä torjunta-ainejäämistä tiedoitteessaan "Tapaus pyralidi - Torjunta-ainejäämät ruokaketjussa".

19.3.2021 Turun Sanomat uutisoivat Nekon lopettavan kuluttajakaupassa myydyn litran vinassivalmistepullon myynnin. Neko lopettaa vinassilannoitteen myynnin – valmistajalta saadun tiedon mukaan vinassi voi sisältää klopyralidia Varsinaista takaisinvetoa ei järjestetä, mutta tuotteen myynti lopetetaan. Nimen perusteella voisi ymmärtää, että kyseisen kuluttajakaupan tuote on sama kuin viime vuonna muutamissa tapauksissa esille noussut ammatikäyttöön suunnattu tynnyrituote. Uutisen päivityksen jälkeen kerrottiin, että Luonnonlannoiteliuoksen tynnyripakkaus pysyy edelleen myynnissä, koska sitä voi käyttää turvallisesti golf- ja jalkapallokentillä.

18.3.2021 Turun Sanomat kirjoitti kahden suuren sivun artikkelin vinassilannoitteista ja asiasta ongelman takana. Kasvoivatko tomaatintaimesi epämuodostuneiksi kippuroiksi? Syynä lienevät luomulannoitteissa piilevät rikkaruohomyrkyt   Artikkeli on erittäin laaja ja pureutuu asiaan erinomaisen hyvin. Mukana myös toimijahaastatteluita. Biolan mm. kertoo löytäneensä belgialaisesta vinassista aminopyralidia ja 2,4-D:tä.

17.3.2021 Ruokavirasto lähetti sähköpostin melassia tai vinassia sisältävien lannoitevalmisteita valmistaville tai markkinoille saattaville tahoille. Kirjeessä kerrotaan viime kesänä vilkkaana käyneen tomaattivauriokeskustelun jälleen aktivoituneen. Ruokavirasto jatkaa ja viittaa Norjan Mattilsynetin lähettämään kirjeeseen (kts. 16.2.2021) ja toteaa, ettei Ruokavirasto anna vastaavanlaista ohjearvoa. Ruokavirasto muistuttaa toimijoita lannoitevalmistelain 539/2006 5 §:n mukaisesta vastuusta tuotteiden turvallisuudesta. Luetelluista vastuista mainitaan mm. ettei valmiste saa sisältää sellaisia määriä haitallisia aineita joista olisi mm. haittaa kasville käyttöohjeen mukaisella käytöllä. "Toimijoita kehotetaan tarkastamaan tuotteiden käyttöohjeet niin, että niiden mahdollisesti sisältämät klopyralidi ja aminopyralidi on huomioitu." Samassa kirjeessä kerrotaan luomuviljelijöiden velvollisuudesta tehdä varotoimenpiteitä esimerkiksi torjunta-aineiden aiheuttaman jäämävaaran vähentämiseksi, vaikka kyseessä olisi luomutuotannossa sallittu lannoitteesta. 

15.3.2021 FOR julkaisi uuden artikkelin, Kommer flytande växtnäringbaserad på vinass att säljas iSverige under 2021? Myydäänkö vinasiin perustuvia kasviravinteita Ruotsissa 2021? Artikkeli jatkaa aiheesta joka käsiteltiin kevyesti jo FOR:n aiemmassa klopyralidin loppuraportissa. Raportissa on summattu tilannetta toimijoiden kesken ja sitä miten eri toimijat ja jakelijat aikovat edetä tilanteessa. Raportissa kerrotaan tuotteiden pois vetämisestä ja uusien korvaavien tuotteiden tuomisesta myöhemmin markkinoille.


15.3.2021 Saamani tiedon mukaan Nelson Garden Suomi on myös ryhtynyt 12.3 takaisinvetomenettelyyn Biobact vinassilannoitteiden osalta. Asiasta on jaettu tiedoite vähittäiskauppiaille. Myynnissä olevat pullot kerätään pois myynnistä.
Kuluttajat voivat halutessaa
n palauttaa pullot liikkeeseen ja saada rahat takaisin, kertoo Turun Sanomat artikkelissaan 18.3.2021

12.3.2021 Nelson Garden Ruotsi ilmoitti erillisessä tiedoitteessaan ja lehdistötiedoitteessaan vetävänsä vinassia sisältävät Biobact tuotteet pois kauppojen hyllyltä. Tiedoitteessa Nelson Gagden taustoittaa päätöstään ja syitä takaisinvetoon. Nelson Garden kertoo etsineensä korvaavaa raakamateriaalia, mutta laatuvaatimuksen täyttävää raaka-ainetta ei ole löytynyt. Vaikka Nelson Garden tiedostaa ongelmat jotka FOR toi esille, se ei ole kuitenkaan saanut omissa viljelykokeissaan vaurioita. Nelson Garden kertoo kehittäneensä uuden testimenetelmän jolla pystytään havaitasemaan erittäin matalat klopyraliditasot. Koska kasviravinteille ei ole torjunta-aineille raja-arvoja, ei ole myöskään standardoituja menetelmiä kasvien reaktioihin havaitsemiseen niihin. Nelson Gardenin toimitusjohtaja Martin Borgström kertoo, että heidän tavoitteenaan on tulla jälleen myymään KRAV-leimattuja nestemäisiä orgaanisia ravinteita tulevaisuudessa. Tiedotteessa huomautetaan, ettei Biobact kasviravinnetikuissa ole vinassia, joten takaisinveto ei koske niitä. Lehdistötiedoitteessa on vielä erillinen linkki Q&A sivulle aiheesta. 

10.3.2021 FOR:in loppuraportti on julkaistu liittyen klopyralidijäämiin. Yksi orgaaninen nestemäinen lannoite sai laboratorioanalyyseissä puhtaat paperit, mutta samainen tuote aiheutti kuitenkin käytössä ongelmia ja itse kasvista löytyi jäämiä. Pellettimäisistä lannoitteista ei löydetty jäämiä. Pellettilannoitteet tutkittiin Norjan Nibiolla, kun taas nestemäiset lannoitteet tutkittiin Hollannissa. Raportin kirjoittaneet Ulf Nilssonin mukaan pellettilannoitteiden kohdalla saattoi olla kyse myös analyysin haastavuudessa. 

8.3.2021 Sain FOR:rin raportin Rester av bekämpningsmedel i växtnäring, joka julkaistaan virallisesti vasta 10.3. Raportti on erittäin laaja ja pitkä (...ja ruotsinkielinen). Raportin ehkä odotetuin osa on jäämäpitoisuudet, koska käsittääkseni tämä on ensikerta jolloin jäämämääristä on julkisesti julkaistu virallisia lukuja.

Biobact Organisk Näring (2019) 0,11 mg/kg
Biobact Organisk Näring 0,10 mg/kg
Grandiol 1,4 mg/kg
Ica Garden Ekologisk växtnäring 0,15 mg/kg
Neudorff Effekt tomat & gröntnäring 1,4 mg/kg
Organic Tomato fertiliser green future 1,2 mg/kg
Plantagen Ekologisk växtnäring 1,3 mg/kg
Universalnäring Substral E.D.*
Weibulls biologisk tomatnäring 0,76 mg/kg
Änglamark ekologisk växtnäring (1) 0,34 mg/kg
Änglamark ekologisk växtnäring (2) 3,0 mg/kg
Pelletöidyistä lannoitteista ei löydetty jäämiä. 

Mittauksissa oli myös muutamia analyyseja hedelmistä ja tomaatin lehdistä. Näissä jäämät olivat vähäisiä ja häviävän pieniä elintarvikkeille asetettuu maksimiraja-arvoon.
*Vaikka Substralin tuotteesta ei löydetty jäämiä, niitä löytyi tomaatin lehdestä, jota oli lannoitettu samalla pullolla. 

3.3.2021 Ruotsin FOR:lta vahvistettiin, että Neudorffin ongelmatuotteiden maahantuonti lopetetaan Ruotsissa ja Norjassa. Suomalaisen maahantuojan mukaan tällä hetkellä ei ole syytä myynnin keskeytykseen tai takaisinvetoihin. Tuotteet ovat myynnissä normaalisti ainakin tämän kesän.

1.3.2021 Olin yhteydessä Neudorffin suomalaiseen maahantuojaan ja kysyin aijotaanko täällä seurata ns. Ruotsin mallia, jossa ongelmia tuottaneiden tuotteiden jakelu lopetettaisiin. Sain kattavan ja hyvän vastauksen, jossa tilanne ja sen haastavuus tiedostettiin. Jäämiä ei kiistetty ja niistä oli jopa omia mittauksia. Ne olivat laskelmieni mukaan linjassa Ruotsista tihkuneiden mittausten kanssa. Hyvänä huomiona kerrottiin, ettei kuluttajapalautetta ole tullut lainkaanToimiin luvattiin ryhtyä, jos tilanne kääntyy huonommaksi ja näyttää siltä, että lannoitteesta on enemmän haittaa kuin hyötyä. Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että melassi ja vinassi ei automaattisesti tarkoita ongelmia, koska erot ovat suuria erien välillä. Neudorff on jo pitempään etsinyt klopyralidivapaata raaka-ainetta, mutta sellaista ei ole varmuudella saatavilla EU:n alueelta tällä hetkellä. 

1.3.2021 Sain tiedon Ruotsin FOR:rilta liittyen Lenan esittämään tietoon liittyen Neudorffin lannoitteiden myynnin lopettamisesta. FOR:rista oltiin oltu yhteydessä Saksaan ja Neudorff oli luvannut lopettaa nestemäisten orgaanisten lannoitteiden myynnin Ruotsiin. Tiedossa ei ole, koskeeko tämä myös kuivatuotteita, joissa on käytetty myös sokerijuurikaspohjaisia tuotteita ja aiotaanko myynti lopettaa vain Ruotsiin. 

27.2.2021 Lena Israellson kertoo saaneensa tiedon, että Ruotsin FOR on keskustellut Neudorffin kanssa ja nestemäisen vinassilannoitteen myynti lopetetaan. Lisäksi Lena kertoi, että Norjan "Ruokavirasto" Mattilsynet on lähettänyt kirjeen toimijoille jotka tuottavat tai markkinoivat lannoitteita. Uudessa ohjeistuksessa klopyralidi ja aminopyralidi pitoisuudet tulisi laskea 1µg/kg tasolle. (kts. 16.2.2021) Kaikki tämän ylittävät arvot vahingoittavat kasveja. Uusi arvo perustuu Norjalaisen Nibion tutkimukseen. Aiemmin ohjaavana arvona on pidetty 0,5mg/kg (500µg/kg), mikä on hyvin yleinen arvo elintarvikkeilla maksimiarvona klopyralidille.  

26.2.2021 Kotipuutarha-lehdessä 3/2021 oli virkkeen pituinen maininta tomaatin lehtien käpertymisestä ja melassin mahdollisesta yhteydestä torjunta-aineisiin liittyen.

18.2.2021 FOR:in raportti nestemäisten luomulannoitteiden testituloksista viivästyy. Sain kuitenkin tiedon, että 90% testatuista tuotteista sisälsi klopyralidia. Pellettilannoitteista ei löydetty jäämiä, mutta se saattoi johtua testauksen vaikeuksistakin. 

16.2.2021 Norjan Mattilsynet ("Ruokavirasto") Lähetti kirjeen Norjassa rekisteröityneille lannotevalmistajiille ja markkinoijille. Kirjeessa puhutaan Nibion tutkimukista jossa orgaaniset lannoitteet ovat vaurioittaneet herkkiä kasveja, kuten tomaattia ja kurkkua.  Ongelma koskee klopyralidia ja aminopyralidia, jotka ovat kasvinsuojeluaineina kuitenkin sallittuja Norjassa. Valmisteiden myyntiä ei suoraan kielletä, mutta jos niitä markkinoidaan herkille kasveille käytettäväksi niiden ohjeen mukainen käyttö ei saa johtaa 1µg/kg arvon ylittymiseen maassa tai kasvualustassa. Erityisen riskin muodostavat maahantuodut lannoitteet ja raaka-aineet jotka sisältävät karjanlantaasokerituotannon vinassioljet ja muut kasvijäämät yksisirkkaisten kasvien viljelystä. Samalla muistutetaan, että monien laboratorioden torjunta-aineanalyysipaketit eivät sisällä klopyralidia eikä aminopyralidia, vaan ne on erikseen pyydettävä. Virasto tulee seuraamaan tilannetta tarkastuksissa. Suositeltu käyttö ei saa vaurioittaa kasvia jolle tuote on erikseen suunnattu käytettäväksi tai herkille kasveille seuraavana kasvukautena.

8.2.2021 Nelson Garden vakuuttaa ruotsin- ja tanskankielisillä sivuillaan BioBact tuotteisiin liitetyistä havainnoista KRAVin ja NIBIOn suunnalta. Vinassin osuutta vähätellään, koska sen määrä on tuotteissa suhteellisen pieni, eikä tuotteet riko mitään säädöstä. Nelson Garden kertoo, että se ei ole jatkanut tuotteiden jakelua, mutta ei ole vetänyt myynnissä olevia tuotteita poiskaan. Nelson Garden seuraa tilannetta ja käy keskustelua toimijoiden kanssa korvaavista raaka-aineista. 

21.1.2021 Tubettaja, mediapersoona ja puutarhuri Diego Footer nosti esille videossaan:
The Truth about TOXIC HERBICIDES in Hay, Compost, and Manure! (YOU BETTER WATCH THIS) mahdolliset ongelmat lannassa. Asia ei ole uusi Yhdysvalloissa ja siellä kasvinsuojeluaineiden jäämät ovat Iso-Britannian tavoin ongelma juuri lannassa tai kompostissa. Videossa Diego puhuu ongelmasta ja siitä miten aineet siirtyy lantaan. Videolla Diego esittelee Cortevan ohjetta, jossa rehellisesti kerrotaan miten aineet siirtyy ravintoketjussa ja mihin lantaa ja heinää ei saa käyttää jos se heinä on esim. käsitelty artikkelissa esitetyllä aminopyralidilla. Videolla puhutaan myös ennustetuista puoliintumisajoista ja mitä ne käytännössä tarkoittaa. Videon alla lista lähteisiin. 


2020
13.12.2020 Ruotsin suurin orgaanisen kurkun viljelijä Tåkerngrönt AB kärsi tänä vuonna vääristyneistä kurkuista. Syy löytyi Biofer (täällä Lantmännen) pelletöidystä lannoitteesta. Se sisälsi analyysien perusteella terbutylatsiinia ja foramsulfuronia. Pelleteissä oli käytetty sokerijuurikasperäistä vinassia. Lannoitteen sisällön tutkitutti itse viljelijä. Hänella oli ollut aiemmin vastaavanlaisia ongelmia 2010 vinassista, joka sisälsi kasvinsuojeluaineiden jäämiä. (kts. 12.8.2020)

10.12.2020 Bionynaamisen yhdistyksen jäsenlehdessä Demeterissä 4/2020 oli kirjoittamani artikkeli nestemäisten luomulannoitteiden tuomista ongelmista ja summausta tilanteesta.

8.12.2020 Impecta Frö handler kertoo Lena Israelssonin Fb-sivulla lopettavansa Neudorffin vinassilannoitteiden myynnin. He reagoivat kertomansa mukaan kesällä kohuun nopeasti, mutta saivat myöhemmin valmistajalta tiedon, ettei syytä huoleen ole ja he olivat hujentuneita, ettei heidän tuotteensa ollut ongelmia tuottaneiden joukossa. Olihan tuote KRAV-merkitty, eikä siitä ollut tullut yhtään kuluttajapalautetta. Näin ollen tuotteet otettiin uudestaan myyntiin. Vasta kun Israelsson nosti asian esille ja se, että Impecta edelleen myy näitä tuotteita (josta on löytynyt jäämiä), he alkoivat nopeasti toimiin. Tämän johdosta Impecta harkitsee kaikenlaisten lannoitteiden ja ravinteiden myynnin lopettamista, koska jälleenmyyjän on erittäin vaikea varmistua tämän tyyppisten tuotteiden laadusta. Varsinkin kun KRAV etikettikään ei takaa hyvyyttä. Allekirjoituksessa toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan nimet. Toisessa päivityksessä kerrotaan, että tuotteet löytyy katalogista, mutta niitä ei lähetetä, vaikka joku niitä sattuisi tilaamaan.

4.12.2020 Soilfood julkaisi tiedotteen Ruotsissa velloneen klopyralidiongelmien johdosta. Tutkimuksissa Soilfood Boost NKS Premium -lannoitteesta löydettiin 0,73 mg/kg klopyralidia. Soilfood oli yhteydessä Ruokavirastoon, joka edelleen puolsi tuotteen käyttöä luomutuotannossa. 

19.11.2020 päivämäärällä pidetty Luken Kasvinterveys webinaarin lopussa olevalla Q&A osiossa kysellään olisiko paikallaan saada jäämille raja-arvoja ja lakimuutoksen perään klopyralijäämille. Samaisessa webinaarissa Biologi Leena Luoto mainitsee, että kierrätyskasvualustojen ja kierrätyslannoitteiden mahdollisesti sisältämistä raaka-aineiden torjunta-ainejäämistä, vaikka tuotteet ovat luomuhyväksyttyjä. Esille nostetaan myös jätevesipuhdistamoiden kompostoitujen lietteiden mahdolliset lääkejäämät. Tutkimuksia on käynnissä mm. siitä kuinka paljon aineet kulkeutuvat kasviin ja siitä kasvissa käyviin hyönteisiin. Luoto myös kertoo, että osa kierrätyslannoitteita valmistavista tai markkinoivista yrityksistä on lähtenyt omaehtoisesti määrittämään pyraloideja ja glyfosaatteja käyttämistään raaka-aineista ja osasta eristä jäämiä löytyi, joka johti toimittajavaihdoksiin. Samalla tuotiin ilmi, että raja-arvoja tarvitaan myös lannoitteille, aineille joilla on riski kumuloitua ravintoketjussa.

13.11.2020 Puutarha & Kauppa 18/2020 lehdessä julkaistiin artikkeli Herbisidiä luomulannoitteissa? Artikkelissa kerron kokemuksiani ja vallitsevasta tilanteesta. Lehdessä on haastateltu myös useita toimijoita tilanteesta, jotka näkevät tilanteen omalta kantiltaan hieman eri tavalla. 

6.11.2020 KRAV SER ÖVER REGLERNA EFTER VÄXTNÄRINGSPROBLEM (sivua päivitetty useasti)
KRAV on tehnyt päätöksen muuttaa sääntöjään klopyralidi ongelmien johdosta. Käytännössä tämän on puhuttu tarkoittavan tuotemerkintöihin. Muutoksella haluttaisiin selkeyttää sitä onko tuotteessa käytetty vain orgaanisia raaka-aineita, vai sisältävätkö ne myös muita KRAV hyväksyttyjä raaka-aineita. Uusien sääntöjen on arvioitu astuvan voimaan 2021-2022.

1.11.2020 Julkaisin artikkelin, jossa pohdin ongelman laajuutta tai lähinnä sitä mitä kaikkea kiertolannoitteista voi löytyä. Pohdinta keskittyy auksiinvaikuttajien ryhmään, joka on laaja. Näillä kaikilla yhdisteillä on samanlainen toimintamekanismi ja niinpä ne aiheuttavat samanlaisia vaurioita kuin esillä enemmän ollut klopyralidi. Yhdysvalloista vioituksia tunnetaan tälle ryhmälle laajasti. 

29.10.2020 Lena Israelsson kertoo saaneensa yllätyssoiton KRAV:in Camilla Mannich Ugglalta. Camilla kertoo, että löysivät rikkakasvien torjunta-ainetta, lähinnä klopyralidia, lähes kaikista KRAV-sertifioiduista vinassivalmisteista, niin nestemäisistä kuin pelletöidyistäkin. KRAV tulee tarkastelemaan sääntöjään kesän 2020 tapahtumien perusteella ja koittavat saada implementoitua niitä jo 2022.

25.10.2020 Pähkylässä, Hyötykasviyhdistyksen jäsenlehdessä 4/2020 oli kirjoitukseni Pyralidijäämät puutarhurien kiusana. Kirjoitus yleisluontoinen summaus tilanteesta. 

15.10.2020 Lena Israelsson mainitsi postauksessaan, että Neudorffin tuotteesta olisi löydetty 1,4mg/kg klopyralidia. Tieto tästä oli Lenan mukaan tullut hänelle FOR:ilta (Fritidsodlingens Riksorganisation). Tämä määrä on erittäin korkea. Vertailun vuoksi 1,4mg = 1400µg. Tomaatti saa näkyviä oireita jo 5µg/kg määrästä. Lannoitteen laimennuksen jälkeen käyttöliuokseksi, tämän määrän klopyralidia sisältävästä lannoitteesta, riittää jo 3dl valmista lannoitevettä tuottamaan näkyviä vaurioita. 

24.9.2020 Nelson Garden on kiistänyt Lena Israelssonille, ettei heidän tuotteistaan ole löytynyt torjunta-ainejäämiä. Nyt kuitenkin Nelson Gardenin Anna Fridvall oli myöntänyt, että Norjalainen Nibio laboratorio oli myös löytänyt heidän Biobact tuotteestaan torjunta-ainejäämiä. Tarkkoja määriä ei kuitenkaan kerrottu julkisuuteen, mutta niiden vakuuteltiin olevan matalampia kuin elintervikkeiden raja-arvot. On kuitenkin hyvä muistaa, että elintarvikkeiden raja-arvot ovat korkeita tomaatille. 

22.9.2020 Plantagen jakaa Ruotsissa 500 kruunun lahjakortteja asiakkaille joiden tomaatit ovat vaurioituneet Plantagenin torjunta-aineita sisältäneestä lannoitteesta. 

22.9.2020 Ruokavirastolta tuli vihdoin tieto alkukesästä kerättyjen näytteiden kohtalosta. Näytteistä tutkittiin kasvitauteja, mutta niistä ei tutkittu torjunta-ainejäämiä. 

22.9.2020 Jordbrukcverket kertoo, että KRAV ilmoittaa, että se on saanut kaikkien KRAV-leimattujen tuotteiden tutkimukset valmiiksi. Kaikkia markkinoilla olevia KRAV-leimattua tuotteita voidaan edelleen myydä

19.9.2020 SVT:n uutinen torjunta-ainejäämistä luomulannoitteissa. SVT kertoo, että vähintään seitsemästä tuotemerkistä nestemäistä luoviljelyyn tarkoitetusta lannoitteesta on löydetty jäämiä. FOR:rin mukaan torjunta-ainejäämät ovat aiheuttaneet suurta vahinkoa ruotsalaisille harrasteviljelijöille. Jo keväällä ruotsalaiset vapaa-ajan viljelijät varoittivat kasveista jotka olivat vaurioituneet nestemäisen ekolannoitteen kastelun jälkeen. Nyt KRAV ja FOR vahvistavat asian ja torjunta-ainejäämiä on löytynyt vähintään seitsemästä tuotemerkistä. FOR:rin mukaan on selvää, että monet harrasteviljelijöiden havaitsemat vammat johtuvat todennäköisesti kasviravinteista. Näin siksi koska kasvinsuojeluaineet antaa niin selkeät oireet, erityisesti tomaatilla. FOR kertoo keränneensä vahinkoraportteja yli 130 jäseniltään. Suurimman osan näistä arvioidaan olevan kasvinsuojeluainei jäämien aiheuttamia. Eniten viljelijöitä on järkyttänyt se, että jäämiä on vahvistettu olevan KRAV-merkityissä (vastaa luomua) tuotteissa. Tämä selittyy sillä, että lannoitteiden tuotannossa on hyväksytty käytettäväksi raaka-aineita, jotka ovat kasvatettu tavanomaisessa viljelyssä. 

19.9.2020 Lena Israelsson sai soiton Plantagenilta, että he aikovat lopettaa KRAV-hyväksyttyjen nestemäisten luomulannoitteiden myynnin. Lena myös vastaanottaa Plantagenilta norjalaisen Nibio laboratorion mittaustuloksia (120620). Lena kertoo, että 1µg/kg arvot voivat aiheuttaa vaurioita tomaateille ja näissä aineissa jäämiä on 800µm/kg ja enemmän. 

Test 1. Flytande næring Pumpeflaske. Økologisk         Land: Polen
Clopyralid 615,6µg/kg

Test 2 1L flytande næring. Økologisk          Land: Tyskland
Fluazitop 40µ/kg
Clopyralid 1265,1µg/kg

Test 3. 1L flytande tomatnæring. Clopyralid 504,4µg/kg


9.9.2020 Nibio (Norjan Bioekonomian instituutti), kertoo luoneensa suodattimen, jolla saavat testeissä kiinni aminopyralidin ja klopyralidin. Rajoina tälle testille on 4µg/kg kompostissa ja 20µg/kg nestemmäisissä lannoitteissa. Samaisessa uutisessa Nibio kertoo testanneensa uutta testausmetodia ja ovat sen avulla löytäneet paikallisen puutarhakaupan valikoimista 992ug/kg klopyralidia sisältäneen nestemmäisen luomulannoitteen ja 72µg/kg klopyralidia sisältäneen pellettilannoitteen. Marianne Stenrød kertoo, että klopyralidikokeet ovat osoittaneet negatiivisia vaikutuksia kasvin kasvuun jopa niin alhaisilla pitoisuuksilla kuin 1µg/kg kasvualustamateriaalissa. Aminopyralidin vaikutukset voivat olla vaikuttavia jopa pienemmillä pitoisuuksilla. 

9.9.2020 Lena Israelsson on saanut tiedon, että Ruotsin Plantagen on palauttamassa nestemäiset luomulannoitteensa kauppoihin. Näin siksi, että torjunta-ainejäämät tuotteissa ovat hyvin mataliaeivätkä näin ollen riko säädöksiä(Muistutukseksi, lannoitelainsäädäntö ei tunne raja-arvoja torjunta-aineille lannoitteessa.) Muutoksena aiempaan, tuotteisiin tulisi vain merkintä, ettei tuotetta suositella tomaateille. (Myös muut kasvit ovat herkkiä pyralidijäämille kuin tomaatit.) Neudorff on jo palauttanut tuotteensa Ruotsissa myyntiin samoista syistä.

28.8.2020 KRAV on saanut testit lähes kokonaan tehtyä ja toteaa nyt, että monista, mutta ei kaikista tuotteista löytyi torjunta-ainejäämiä. Jäämät ovat pieniä, alle elintarvikevaatimusten. Tutkimuksen perusteella lannoitevalmistajat eivät ole rikkoneet KRAV-säädöksiä (Ruotsin Luomu). KRAV on lähettänyt konsultoitavaksi esityksen siitä, miten KRAV-tuotteet tulisi merkitä jatkossa. 
(Google käännös: "KRAV on nyt lähettänyt kuulemisen ja esittänyt ehdotuksia siitä, kuinka kasvien ravinteiden ja muiden tuotantotapojen KRAV-merkinnät tulisi suunnitella siten, että niistä tulee selkeämpi eikä niitä voida tulkita väärin luonnonmukaisiksi, mutta ne on hyväksytty käytettäviksi vain luonnonmukaisessa maataloudessa. KRAV: n säännöissä on jo säännelty, että sisällysluettelossa on ilmoitettava, ovatko mukana olevat raaka-aineet luonnonmukaisia vai perinteisiä.")

12.8.2020 Puutarhakirjailija Lena Israelsson oli yhteydessä Ruotsin Lantmänneen, joka keskeytti 2010 vinassin myynnin ongelmien takia. Tutkimuksia tehnyt taho kertoi, että tuolloin vinassista oli löydetty klopyralidiakloridatsonia ja glyfosaattia

24.7.2020 Låga halter av bekämpningsmedel i flytande KRAV-märkt växtnäring Jordbruksverketin uutiskirjeessä kerrotaan, että useista KRAV merkityistä tuotteista on löytynyt alhaisia jäämiä klopyralidista, mutta ei kaikista. Vielä on epäselvää mitkä kaikki tekijät voivat olla vaurioiden takana.


3.7. 2020 Ruokaviraston noutamat näytteet (17.6) vaurioituneista tomaateista on analysoitu (1.7)
DNA-virukset, RNA-virukset, Pospiviroidit, Tomaatin ruskokurttuvirus =>  ei todettu

2.7.2020 Lena Israelsson sai Plantagenilta enimmäisiä numeraalisia tuloksia. Saksassa toimittajan mittauksissa Plantagenin Orgaaninen ravinteesta löytyi klopyralidia 0,766ppm (766µg/kg). Määrien ei kuitenkaan pitäisi vaurioittaa kasveja, mutta Plantagen ei hyväksy omien sanojensa mukaan tätäkään.

23.6.2020 Ruotsalainen harrastuspuutarhajärjestö on alkanut myös kerätä tietoa
Myös FOR alkoi kerätä tietoa kuluttajilta liittyen tomaattien lannoittamisvaurioihin. Tutkimuksen toivotaan täydentävän Lena Israellsonin kyselyä.

21.6.2020 Lena Israelssonin keräämä lista vaurioita aiheuttaneista lannoitteista
Lena Israelsson julkaisi listan saamistaan palautteista ongelmista liittyen tomaatin lannoittamiseen. Lena vastaanotti kaiken kaikkiaan 250 sähköpostia. Tämä ei yksinään kerro tilanteen laajuudesta Ruotsissa tai Suomessa, vaan se kertoo ruotsalaisten aktiivisuudesta asian suhteen. Lena rankkasi palautteista listalle vain uskottavat ja varmat tapaukset. Ne joissa vioitusta ei ollut selkeästi nähtävissä tai kuvaus ei ollut täysin luotettava, tapaukset eivät päätyneet listalle. Lopullinen vaurioituneiden tapausten määrä oli 156 kappaletta. Laajasta palautemäärästä huolimatta Lena harmittelee, ettei tapaus tavoittanut kovinkaan suurta joukkoa. 

Plantagen 49
ICA 47
Änglamark 16
Substral 14
Weibulls 7
Neudorff 7
Grandiol/Lidl 6
Green Future Organic Tomato Fertilizer, Wexthuset.se 4
Biobact 3
Allgödsel, Fagerhults torv 1
Prima/Naturens gödning 1
Algomin ekologisk näring, flytande 1

18.6.2020 Krav-märkt gödsel misstänks förgifta tomater
Sverigesradion juttu monien harrastajien törmäämästä ongelmasta tomaattien kanssa. Yhdistävätekijä ongelmille on KRAV-merkityt lannoitteet. Johanna Jansson Jordbruksverketistä kertoo, että takana on monta eri valmistetta, eikä ongelmaa pysty kohdistamaan. Puutarhakirjailija Lena Israellsonin kerrotaan kertoneen blogissaan ensimmäisenä laaja-alaisesta ongelmasta tomaatinviljelijöiden keskuudessa. Mahdollinen selitys ongelman esiintymiseen KRAV-merkittyissä tuotteissa saattaa olla, että valmisteissa on käytetty elintarviketeollisuuden raaka-aineista, jotka tulevat perinteisestä viljelystä, jossa kasvinsuojeluaineiden käyttö on sallittua.  

18.6.2020 Tomater misstänkt skadade av ogräsmedelsrester
FOR kertoo tiedotteessaan olleensa yhteydessä useaan eri viranomaisiin keskustellakseen epämuodostuneista tomaateista, joiden aiheuttajaksi epäillään rikkakasvien torjunta-ainejäämät. Samassa tiedoitteessa pyydetään lisätietoja ja kokemuksia. Tiedoitteessa kerrotaan myös, että vioitukset tomaateissa olivat yleisiä 1970- ja 80-luvulla kun maataloudessa käytettiin rikkaruohomyrkkyjä jotka sisälsivät fenoksihappoja. Tuulikulkeumat pellolta hyötyviljelmiin olivat mahdollisia. Tomaattien vioituksiin tarvitaan usein alle 1ppm rikkakasvien torjunta-ainetta. Fenoksihappo kiellettiin Ruotissa 80-luvun lopulla. Tiedotteessa muistutateen ongelmista 10 vuotta sitten kun tomaatin ja kurkun viljelyssä nähtiin samanlaisia vaurioita. Tuon johdosta vinassin myynti keskeytettiin, jota saatiin sokerin ja leipomohiivan jäännöstuotteiden valmistuksesta. Epäselväksi jäi mikä tuolloin aiheutti ongelmat. (kts. 12.8.2020)  Samassa tiedotteessa kerrotaan vielä klopyralidin ja aminopyralidin käytöstä Ruotsissa ja se miten samasta ongelmasta on myös muualta Euroopasta. 2019 Englannista raportoitiin paljon, mutta ongelma tunnetaan siellä jo vuodesta 2009. Myös Norjasta ja Tanskasta on raportoitu samoja ongelmia. Tiedotteen lopussa annetaan vinkki lannoitteen testaamiseen pavuilla.

17.6.2020 Ruokavirasto nouti näytteitä vioittuneista tomaateista. Ruokavirasto tutkii näytteistä ensisijaisesti kasvitauteja. Ko. tomaatit lähtöisin varsinais-suomalaiselta luomutilalta ja levinneet sieltä ympäri Suomea.

17.6.2020 Saan vastauksen Norjan Norsk Landbruksrådgivingistä kyselyyni klopyralidiongelmiin. Aihe on heille tuttu juuri mellassipohjaisista lannoitteista ja ongelmia on ollut jo muutaman vuoden. Ongelman aiheiuttajaksi todetaan juuri klopyralidi, jota on pieniä määriä melassissa tai vinassissa, joiden sokerijuurikkaan alkuperä on Euroopassa. He ovat tehneet kokeita ja erittäin herkiksi todetaan peruna, tomaatti, pavut, herneet ja muut herkät kasvit. Klopyralidin kerrotaan selviämän maassa muutamia vuosia kasvimateriaalissa ja kompostissa. Se selviää myös hevosten ja karjan ruuansulatuksen läpi.
Lisäksi sain pari linkkiä aiheeseen:

12.6.2020 Skadade tomatplantor (sivua päivitetty useaan otteeseen)
Ruotsin Jordbruksverket kertoo, että useat viljelijät ovat raportoineen vahingoittuneista tomaateista, joiden aiheuttajana ovat voineet olla torjunta-aineet. Useissa analyyseissa, mutta ei kaikissa KRAV leimatuista lannoitteista on löytynyt vähäisiä määriä klopyralidia. On vielä epäselvää vaurioiden aiheuttaja klopyralidi vai jokun muu. Tekstissä myös pohdintaa jäämistä asetusten kannalta.

12.6.2020 Ruokaviraston Kasviterveysyksiköstä otettiin yhteyttä ja pyydettiin kolmen kuluttajan tietoja, joilla kaikkilla olisi samasta lähteestä ("luomutila 1") olevat tomaatintaimet. Tomaateista etsittäisiin laaja-alaisesti virus- ja bakteeritauteja. 

12.6.2020 Kuluttajien kokemuksia tomaattien ongelmista tuli käytännössä vain kolmena ensimmäisenä päivänä ja neljäntenä päivänä alkoi olla jo hiljaista. Keräsin listalle vain tapauksia jotka kuulostivat varmoilta ja sopivilta pyralidin vaurioittamiksi. En lisännyt listaan epävarmoja tai sellaisia joissa lähetetystä kuvassa ei näkynyt mitään tyypillisiä vaurioita. Listalta jätettiin myös pois ne tapaukset joissa kuluttaja ei kyennyt nimeämään käyttämäänsä lannoitetta sanatarkasti.
Tässä eteenpäin lähtenyt lista, ilman tarkempia käyttäjä ja käyttötietoja:
- Kekkilä Tomaattilannoite (8kpl)
- Neudorff BioTrissol Tomaattilannoite (4kpl)
- BioBizz BioGrow (1kpl)
- Plantagen Luonnonmukainen Ravinne (1kpl)
- Substral Tomaattiravinne (1kpl)

Näiden lisäksi sain yhteydenottoja joissa kahdelta eri tilalta oli myyty tomaatintaimia. Näissä lehdet olivat myöhemmin käpristyneet ilman lannoitusta. Toinen tiloista oli virallinen luomutila ja toinen kasvatti vain luonnonmukaisesti, ilman virallista luomustatusta. Luomutilan taimia oli levinnyt luontaistuoteketjun kautta eri puolille Suomea. Yhteistä näille molemmille tiloille oli, että kummatkin olivat käyttäneet Nekon Luonnonlannoiteliuos N2-K5 vinassia. Tässä 7.6 yhteyttä ottanut kuluttaja oli selvittänyt Nekolta, että ko. vinassi on lähtöisin Belgiasta ja sen valmistaja oli DCM. DCM oli kuitenkin jo 2017 antanut vakuutuksen Nekolle, ettei vinassi sisällä klopyralidia. 

- "Luomutila 1" (taimia 9kpl eri taloudessa)
- "Luonnonmukainentila 2 "(taimia 2kpl eri taloudessa)

11.6.2020 Toimitin listan Ruokaviraston Luomujaostoon ja Lannoitejaostoon kyselyni tuloksista siihen mennessä. Tässä listassa oli vain vuorokauden tulokset (12kpl).

10.6.2020 Aloitin kamppanian jossa tavoitteenani oli kartoittaa ongelmia aineuttaneita vinassipohjaisia lannoitteita. Tein kyselyn ja pyysin harrastajia kertomaan ongelmistaan, mitä ovat käyttäneet ja kuinka paljon. 

9.6.2020 Problem med KRAV-märkt växtnäring (sivua on päivitetty useaan otteeseen)
KRAV sai useita merkkejä siitä, että KRAV-leimatuissa kasviravinteissa olisi kemiallisten torjunta-aineiden jäämiä. 

8.6.2020 Sain tiedon, että erään suomalaisen toimijan Virosta tuomassa kanankakassa olisi löytynyt glyfosaattijäämiä. Koska lannoitelaki ei velvoita jäämien etsintään, jäämät ovatkin saattaneet tulla vastaan vasta käyttövaiheen ongelmina. Tämä herätti toisen valmistajan ongelmaan, jonka johdosta se (valmistaja 2) alkoi etsimään omatoimisesti glyfosaattia (sekä myöhenmmin mahdollisesti myös pyralidiryhmän kasvinsuojeluaineita raaka-aineistaan). 

8.6.2020 Olin yhteydessä Ruokavirastoon ja kerroin havainnoistani jossa useat kymmenet käyttäjät ovat saaneet vaurioita tomaateihinsa lannoitteiden myötä. Luomupuolen vastaaja muisti yhteydenottoni parin vuoden takaa. Asiaa pidettiin varteenotettavana ja esille otettiin ankaran vastuun periaatetta, jossa toimija on velvollinen korvaamaan säädösten vastaisen tuotteen aiheuttamat vahingot. 

Lannoitejaosto vastasi tähän jatkoa ja sanoi, ettei lannoitelainsäädännössä ei ole raja-arvoja torjunta-aineille. Lannoitevalmisteen tulee kuitenkin olla sellainen ettei siitä ole haittaa tai vaaraa ohjeiden mukaisesti käytettynä. Asiaa luvattiin tutkia. 

7.6. Sain yhteydenoton jossa huolestunut kuluttaja oli ostanut luomutilalta ruokapiirilleen tomaatin taimia. Viikko ostosta taimet alkoivat oirehtia ja niissä oli nähtävillä selkeästi epämuodostumia uudessa kasvussa. Luomutilalla oli myös havaittu lehtien käpertymistä tomaatissa ja sellerissä.

Huhti- toukokuu 2020 Facebookin puutarharyhmissä alkaa jälleen vilistä kysymyksiä omituisista tomaateista ja niiden kummalisista mutatoituneista kasvutavoista. Vinassiperäiset lannoitteet nousevat jälleen puheenaiheeksi ja pettyneitä ja tomaattinsa pilanneita kuluttajia alkaa putkahdella esille huhti-toukokuun aikana lannoituksen alettua.


2019
Puutarhaharrastajien ongelmat tomaattien lannoituksen kanssa jatkuivat ja tapaukse lisääntyivät merkittävästi vuoteen 2018 verrattuna. 2018
9.7.2020 Sain valmiiksi testini jossa testasin kolmannen osapuolen tomaatin varkaista juuretettuja taimia erilaisilla koelannoitusliuoksilla. Yritin siis toistaa kevään tapahtumia, joiden syyksi arveltiin jos jotakin syytä. Mukana mineraalilannoitusseos ja melassi ja mineraalilannoiteseokset + melassi. Testisarjojen koko 3 tainta per lannoiteseos. Kaikki taimet jotka saivat melassia, vaurioituivat. Taimet jotka saivat pelkkää mineraalilannoitusta, olivat normaaleja. 

8.6.2018 Tomaattini olivat jokseenkin jatkaneet kasvuaan, vaikka niistä monesta menikin latvat piloille. Näihin annettiin kasvaa uusi latva ylimmästä varkaasta. Vauriokohdat eivät parantuneet. Vaurioiden ajankohta näkyy kasvutossa selkeästi. Ennen ja melassin jälkeen, kasvu on ollut normaalia. 

Melassi alka näyttää suurimmalta syylliseltä tapahtumiin, koska muillakin tomaattiharrastajilla on ollut tänä kesänä vastaavanlaisia ongelmia. Näiden ongelmien myötä yhteiseksi nimittäjäksi alkoi muodostua melassi ja sen jatkovalmiste vinassi. Ongelmia tuottaneissa lannoitteissa oli kaikissa vinassia. 

5.6.2018 Tomaattiharrastaja sai vastauksen ja julkaisi sen FB:n Intohimona tomaatit-ryhmässä.  Aiheena oli huoli jäämistä liittyen ostetusta Kekkilän Luonnonmukaiseen tomaattilannoitteessa, jonka käyttöä kuluttaja ei vielä ollut ehtinyt aloittaa.
Vastaus oli pitkälti englanninkielinen, koska se tuli nestemäisen vinassilannoitteen valmistajalta Hollannista. Siinä valmistaja kertoo raaka-aineen olevan sokerijuurikasvinassi. Kasvatustapa on tavanomainen, jolloin kasvatuksessa käyteään myös kasvinsuojeluaineita. Tuottaja (vinassinvalmistaja?) ei myöskään erottele orgaanisesti kasvatettuja sokerijuurikkaita. Tästä syystä ei voi sanoa varmaksi onko Fontana 4-1-6 vapaa kasvinsuojeluaineista, koska sitä ei myös testatakkaan. Lannoitteen valmistaja voi vaan taata, että sokerijuurikkaat ovat Eurooppalaista alkuperää. 

22.5.2018 Saan vastauksen Evirasta kysymyksiini jäämistä. Sieltä poimittuna pari pääkohtaa.
Eviran Rehujaos:
"Kasvinsuojeluainejäämille ei toistaiseksi ole asetettu sallittuja enimmäisrajoja vain rehuna käytettävissä tuotteissa."
Eviran Lannoitejaos:
”kuten rehut myös lantapohjaiset lannoitevalmisteet saattavat sisältää vähäisiä määriä kasvinsuojeluaineita, jo siitä syystä, että osa rehun sisältämistä kasvinsuojeluaineista kulkee eläinten ruoansulatuskanavan läpi lähes muuntumattomana. Lannoitevalmistelaissa ei ole raja-arvoa kasvinsuojeluainejäämille"

14.5.2018 Rehumelassin valmistaja (Hankkija) kertoo, ettei tuotteesta ole tutkittu kasvinsuojelujäämiä. Sisältö koostuu pääosin suomalaisesta sokerijuurikasmelassista ja lisänä on sivuvirtoja xylitolin ja betaiinin valmistuksesta. Nämä sivuvirrat ovat tehty myös sokerijuurikkaasta, mutta tulevat Euroopasta.

12.5.2018 Sain viestin puutarharyhmässä, että tomaattiongelmieni takana saattoikin olla aminopyralidi tai klopyralidi. Näistä on aiheutunut laajasti ongelmaa ulkomailla mm. lantaperäisen kompostimullan yhteydessä. Pyralideista kertonut henkilö oli kärsinyt vastavanlaisista ongelmista 2010 Substralin Tomaatti- ja yrttilannoitteella.
Laitoin rehumelassista lisäkyselyn valmistajalle.

9.5.2018 Havaitsin, että tomateissani oli jotain pahasti pielessä. Niiden latvat surkastuivat ja kaikki uusi kasvu oli pahasti rullautunut. Ongelmien aiheuttajaksi epäilin käyttämääni Hankkijan Farmarin seosmelassia (rehu), jonka olin ottanut uutena aineena mukaan lannnoitukseen. Tarkoituksena oli vilkastuttaa juurialueen mikrobitoimintaa sokeripohjaisella tuotteella.

Päivitykset julkaisun jälkeen:
8.3.2021 Lisätty alustavia tiedoja FOR:rin raportista.
10.3.2021 Tieto FOR raportista lisätty. 
1.11.2020 Lisätty tieto auksiinivaikuttajista kertovasta artikkelistani
13.4.2021 Lisätty tieto Hyötykasviyhdistyksen webinaarista, jossa aiheesta
13.3.2021 Lisätty tieto Nelson Gardenin vinassia sisältävät Biobact tuotteet pois kaupoista
15.3.2021 Lisätty FOR:in artikkeli vinassilannoitteiden tulavaisuudesta
17.3.2021 Lisätty tieto Ruokaviraston lähettämästä sähköpostista vinassilannoitetoimijoille
18.3.2021 Lisätty Linkki Turun Sanomien vinassiartikkeliin
12.3.2021 Lisätty tieto Neleson gardenin takaisinmaksusta ostettujen pullojen suhteen. (TS 18.3.2021)
19.3.2021 Lisätty TS:n uutinen Nekon litran kuluttajatuotteen myynnin lopettamisesta
19.3.2021 Päivitetty TS:n uutista liittyen Nekon Luonnonlannoiteliuoksen tynnyrituotteeseen
24.3.2021 Lisätty tieto Maaseudun Tulevaisuuden vinassi artikkelista
25.3.2021 Lisätty tieto Maaseudun Tulevaisuuden 24.3.2021 painolehden nettiartikkelista.
26.3.2021 Lisätty tieto P&K lehden artikkelist 
25.3.2021 Lisätty tieto Kotipuutarha-lehden artikkelista
19.3.2021 lisätty tieto Luomuliiton tiedotteeseen
2.4.2021 lisätty tieto Suomen NG:n takaisinvedosta. (Päivätty tiedotteen löytöpäivälle.)
13.4.2021 Tarkennut Biolanin esittämää sisältöä Maaperäseminaarissa
12.4.2021 Lisätty tieto Haveselskabetin raportti ja tulokset
19.4.2021 Pyralideja Hasselforssin tomaatti- ja chilimullassa?
22.4.2021 Lisätty Hasselforsin tiedotteen sisältöä (22.4 tiedotetta oli jo päivitetty)
30.4.2021 Lisätty tieto 2021 kuluttajakentän ongelmista liittyen kasvien kasvuhäiriöihin. 
10.5.2021 Lisätty info Kekkilän mullista, jotka olivat analysoinnissa Hollannissa. 
5.5.2021 Lisätty tieto Ruokaviraston infokirjeestä 
25.5.2021 Lisätty päivitys Hasselforsin Tomat & Chilijord mullasta
5.6.2021 Lisätty Turun Sanomien artikkeli
8.6.2021 Lisätty maininta Ruotsin Radion haastattelusta
8.6.2021 Lisätty tieto FOR:n uutisesta liittyen klopyralidin rajoittamiseen EU:ssa
12.6.2021 Lisätty Turun sanomien artikkeli liittyen EU:n klopyralidin rajoittamiseen 
16.6.2021
FOR julkaisi Norsøkin tutkimuksen
17.6.2021 Lisätty TS:n artikkeli Kekkilän takaisinvedosta. 
27.4.2021 Lisätty tieto Norjan Rustan Ashby Garden lannoitteen takaisinvedosta
18.6.2021 Kekkilä tiedoitti sivuillaan Luonnonmukaisen Kasviravinteen takaisinvedosta. 
22.6.2021 Tieto FORin loppuraportin suomennuksen valmistumisesta 
23.6.2021 Lisätty linkki FORin loppupuraportin suomenkieliseen raporttiin FORilla
1.7.2021 Lisätty linkki Lena Israelssonin hevosenlantaongelmaan siirtolapuutarhassa.
2.7.2021 Lisätty linkki P&k:n Tätä mieltä kirjoitukseeni
16.7.2021 Tieto Kekkikän lahjakortista.
16.8.2021 Aikajärjestys käännetty ympäri, ylin on uusin
1.7.2021 Ennakkotietoja FORilta 2021 tuoteanalyysien osalta
30.7.2021 FOR julkaisi analyysitietoja
12.8.2021 Tukholman siirtolapuutarhan lannan analyysitulokset
20.8.2021 Perustettu Facebook-ryhmä
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...