tiistai 19. tammikuuta 2016

Taimimultaa, lannoitusta vai muuta?

Taimet alkavat hiljakseltaan kasvaa itämisen jälkeen ja alkavat käyttää kasvuun alustan ravinteita. Taimimullan sanotaan sisältävän ravinteita muutamaksi ensimmäiseksi viikoksi, jonka jälkeen pitää aloittaa lannoitus. Pitäisikö lannoittaa, miten, vai voisiko kylvöt jopa tehdä johonkin muuhun alustaan? Paljonko eri mullat sisältävät ravinteita?

Kysymys on hankala ja siihen on ehkä mahdotonta antaa täysin yleispätevää vastausta. Jokaisella on varmasti omat pinttyneet tapansa ja toimivia tapoja ei välttämättä kannatakaan muuttaa. Jos kuitenkin taimien kasvu on hidasta ja kituvaa muiden olosuhteiden ollessa optimaaliset, kannattaa myös lannoitus ottaa lähempään tarkasteluun. Vika voi olla yksinkertaisesti kasvualustassa jossa ei ole ravinteita. Ravinteiden puuttuminen voi johtua siitä, että ne ovat haihtuneet tai huuhtoutuneet pitkän ja huonon varastoinnin takia, tai niitä ei ole siinä koskaan ollutkaan. Jälkimmäinen pätee kookostuotteisiin, jotka usein ovat lannoittamattomia. Säkin ja pussin kääntöpuoleen kannattaa siis tutustua. Jopa ennen ostopäätöstä.

Taimimullille on yhteistä, että ne poikkeuksetta sisältävät hiekkaa ja vähän ravinteita. Hiekan varsinaista merkitystä en ole keksinyt. Sillä on ehkä haluttu saada pienennettyä veden pidättäytyvyyttä samalla lisäten mullan kuohkeutta. Näin ollen juuret saavat paremmin happea, eivätkä mätäne pienestä ylikastelusta. Hiekka on materiaalina halpa ja sen saatavuuskin on aivan toista luokkaa, kuten esimerkiksi ulkomailta tuotavan perliitin.  Taimimultia suositellaan käytettäväksi matalan ravinnetason takia, jottei voimakas ravinnemäärä polttaisi pieniä ja herkkiä taimia. Väite on sinällään kyseenalainen, koska taimimullat ovat pitkälti voimakkaita, jopa huomattavan voimakkaita, eivätkä käytännössä eroa hirveästi ravinnetasoltaan tavallisista kasvualustoista. Syy taimimullan käyttöön voidaan perustella ennemmin sen mahdollisesti sisältämän ravinteiden helpolla käytettävyydellä ja ravinteiden painotuksella. Näin pieni taimi saa ravinteita helpommin käyttöönsä, jotka tukevat kasvua juuri sieltä missä apua eniten kaivataan.

Jos siis väitän ettei tavallisten multien ja taimimultien sisältävän käytännössä saman verran ravinteita, niin kuinka paljon niissä sitten on eroja? Kasasin 2014 multatestiini suuren määrän multaan verrattavissa olevia kasvualustoja ja voisin poimia niistä tähän muutaman lähempään tarkasteluun. Tarkastelua on viisaampi tehdä säkkien tietojen perusteella, koska en tunne lannoitelainsäädännön määrittelemää standarisoitua mittaustapaa, eikä säkkien sisältö pysy vakiona ajan kuluessa eteenpäin. Tein kuitenkin aikaisemmin omiakin mittauksia ja niitä löytää täältä. Kaiken kaikkiaan on hyvä pitää mielessä, että ravinteet kärsivät pitkässä varastoinnissa ja varsinkin typpi haihtuu ajan mittaa oikeanlaisessakin varastoinnissa.

Alla olevassa taulukossa on kerättynä joitakin multatuotteita arvoineen. En tällä haavaa löytänyt siihen täysin mieleisiäni verrokkeja, koska viherpihojen ja myymälöiden valikoima on tähän aikaan vuodesta vielä erittäin huono. Jouduinkin turvautumaan vanhoihin valokuva-arkistoihini, jotka todennäköisesti sisältävät jo myynnistäkin poistuneita tuotteita. Tuotteet ja tuoteperheet tuntuvatkin uudistuvan nykyään nopeallakin syklillä johtuen alan kovasta kilpailupaineesta ja suuret valmistajat hakevat vahvistusta brändilleen uusilla kuoseilla ja sekoitteilla aina kulloisenkin trendin mukaan. Tästä johtuen tarjonta voi vaihdella paljonkin eri myymälöiden välillä riippuen myyntierien vanhuudesta.

Johtokyky Typpi Fosfori Kalium Tilavuuspaino
mS/m
mg/kg ka
mg/kg ka
mg/kg ka
g/l
Aurinko Puutarhamulta
16 200 100 700 480
Aurinko Turvemulta
16 200 100 700 144
Kekkilä Kylvömulta
18 260 50 450 490
Kekkilä Yrttimulta
18 100 10 550 500
Belinda Puutarhaturve
20 530 90 690 340
Tarhurin Puutarhamulta
20 400 130 500 420
Belinda Taimimulta
25 530 80 680 450
Kekkilä 620 Kasvuturve
27 1600 500 2600 70
Belinda Puutarhamulta
30 550 85 700 460
Biolan Kylvö- Ja Taimimulta
30 420 300 1680 430
GreenCare Kasvuturve
30 380 120 800 250
Biolan Musta Multa
40 450 270 1800 500
Biolan Puutarhan Turvemulta
40 1300 840 4200 300
Biolan Yrttimaa
40 1300 840 4200 300

Yllä olevassa taulukossa järjestys on tehty heikommasta vahvimpaan johtokyvyn perusteella (mS/m). Kylvö-/ taimimullat on merkitty vihreällä. Tästä on nopeasti huomattavissa, etteivät kylvömullat sijoitukaan listan alkuun, jossa vähäenergiset taimimullat pitäisi olla yleisen ymmärryksen mukaan. Biolanin Kylvö- ja Taimimulta jättää voimakkuudellaan taakseen jopa monta tuotetta, ollen lähes tuplat vahvempi kuin listan vähäenergisin tuote.
Jätin listasta tarkoituksella pois ns. kukkamullat, koska ne monesti sisältävät pitkävaikutteisia ravinteita, jotka liukenevat hitaasti. Kun nämäkin ottaa huomioon, ei listan tilanne muutu miksikään. Johtokyvyn määrä ei nopeasti tarkasteltaessa seuraakaan tuotteen käyttötarkoitusta, vaan yrityksen tuotteissa näyttäisi olevan selkeä linja josta poikkeamaa ei ole paljoakaan eri tuotteiden välillä. Tutkintaa voisi tehdä enemmän kun valikoima on parempi, mutta selkeästi vaikuttaisi siltä että yritys K:n tuotteet ovat yleisesti vähäenergisiä ja yritys B:n tuotteet voimakasravinteisia. Kun otetaan huomioon lannoitteen muoto, voi kyse olla hintapolitiikasta jolla tuote saadaan vastaamaan sen tavoitehintaa helpommin. Näin ollen vaikuttaisikin siltä, että tuotteet ovat vähäenergisiä hinnallisista syistä, ei siksi että ne polttaisi automaattisesti taimet. Tämä on tietysti pelkkää spekulointia, eikä perustu mihinkään faktatietoon. Tämä kuitenkin lievittää pelkoa liian vahvasta kasvualustasta ja antaa uskallusta lähteä jo aikaisemmin lannoittamaan.

Vesiliukoiset typpi, fosfori ja kalium ilmoitetaan säkissä nykyisin milligrammoina kilossa (mg/kg ka). Tästä keskiarvosta on laskettavissa aiemmin ja joidenkin vielä lisänä käyttämä ravinteiden määrä litrassa. Litra-arvo (mg/l) voisi olla tässä tapauksessa kuvaavampi, koska 12cm:n purkki on melko lähellä tuota litraa (0,7l). Taimikennostot ja purkit vaihtelevat kooltaan hyvinkin paljon, mutta 2dl voisi olla sellainen tilavuus, joka toimii taimille melko pitkään ennen koulintatarvetta. Kun tuotteiden tilavuuspaino tiedetään, voidaan laskea kuinka paljon vesiliukoisia ravinteita oikeasti sisältyy tuohon arvioituun 2dl:n taimipurkkiin. Multa ja turve eroavat paljon ominaispainon johdosta ja se vaikuttaa myös paljon todellisiin ravinnemääriin tilavuuden suhteen. Kuiva turve painaa n. 100g/l ja kosteampi n. 300g/l. Multa on rakenteeltaan tiivistä ja se painaa n. 500g/l. Tilavuuteen ja painoon vaikuttaa paljon myös varastointiaika ja olosuhteet. Kuiva turve imee herkästi ilmasta ja säkin pinnalta kosteutta, joten kaupasta ostetut säkit harvoin vastaavat pussiin painatettuja arvoja. Arvot toki ovat paikkaansa pitäviä pussitushetkellä lannoitelainsäädännössä säädettyjen puitteiden rajoissa.

2dl:n purkissa Typpi Fosfori Kalium Yhteensä 2dl:n paino
 
mg/2dl
mg/2dl
mg/2dl
mg
g
Aurinko Turvemulta
6
3
20
29
29
GreenCare Kasvuturve
19
6
40
65
50
Kekkilä 620 Kasvuturve
22
7
36
66
14
Kekkilä Yrttimulta
10
1
55
66
100
Kekkilä Kylvömulta
25
5
44
74
95
Tarhurin Puutarhamulta
34
11
42
87
84
Belinda Puutarhaturve
36
6
47
89
68
Aurinko Puutarhamulta
19
10
67
96
96
Belinda Taimimulta
48
7
61
116
90
Belinda Puutarhamulta
51
8
64
123
92
Biolan Kylvö- Ja Taimimulta
36
26
144
206
86
Biolan Musta Multa
45
27
180
252
100
Biolan Puutarhan Turvemulta
78
50
252
380
60
Biolan Yrttimaa
78
50
252
380
60

Merkitsin aikaisemman taulukon voimakkaimmat oranssilla värillä ja laihemmat seokset keltaisella. Voimakkaampien osalta muutosta ei tapahtunut, mutta muuten pientä eroa syntyi järjestyksissä. Biolanin Kylvö- ja Taimimulta nousi pykälällä voimakkaampien jatkoksi ja muutkin taimimullat nousivat hieman. Koska laskenta perustuu painotilavuussuhteeseen, kevyet kasvualustat heikkenevät suhteessa, kun taas painavat mullat nousevat listalla voimakkaampaan suuntaan.

Voiko tästä pähkäilystä päätellä mitään? Voi mielestäni. Taimimullissa on eroja. Markkinoilla näyttäisi kuitenkin olevan voimakkaita taimimultia, eikä vain heikkoja. Biolanin Kylvö- ja Taimimulta menestyi testissäni loistavasti ja jonkin verran voimakkaampi Biolanin Puutarhan Turvemulta menestyi myös loistavasti. Tämä osoittaa sen, että taimimulta voi olla voimakasta. Voimakas taimimulta toimii paljon ravinteita vaativilla kasveilla. Kun kasvualustasta riittää potkua, ei taimien lannoittamiselle tule nopeasti tarvetta. Lisälannoituksenkin suhteen kannattaa ottaa askel lannoituksen suuntaan nopeasti jos kasvualustaksi on valittu vähäravinteisempi vaihtoehto. Lannoitettaessa on kuitenkin arvioitava lannoituksen vahvuus ja antotiheys. Kun ravinteet eivät pääse kertymään liiaksi, ei kasvualustakaan väkevöidy ja näin aiheuta kasvavalle taimelle ongelmia. Kuten lannoitevalmistajat kuittaavat asian: Noudata annettuja ohjeita ja lannoita vain todettuun tarpeeseen. Ohje on hyvä, mutta lannoittamista ja vahvempaa kasvualustaa ei kuitenkaan kannata pelätä. ;)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...