tiistai 6. helmikuuta 2018

Parempaa multaa

Blogiyhteistyö: Pavunvarsi
Kylvöaika alkaa olla nyt kuumimmillaan ja jatkuu tästä vielä hyvän tovin. Monella heräileekin tässä vaiheessa kysymys, mihin kylvää. Suomen markkinoilla on paljon multia, mutta valikoima on lopulta kovin kapea. Tuotteiden saatavuudessakin on ongelmia talvella.

Kylvömulta on erikoistuote, mutta on toki multaa siinä missä moni muukin multa. Kylvömullan ominaisuudeksi voidaan laskea ilmavuus, keveys ja pienempi lannoitesisältö. Tästä voidaan toki olla montaa mieltä, koska tutustumalla tuotteisiin ja vertailemalla niitä, voidaan havaita etteivät kylvömullat välttämättä poikkea paljonkaan perustuotteista. Näin siksi, että Suomen markkinat ovat melko pienet, eikä ole taloudellisesti kannattavaa tuottaa paljoa toisistaan poikkeavia tuotteita. Kun puhutaan kylvömullasta, alkaa tämän tuotteen markkinat olla jo liian pieniä, jotta tuotteeseen oikeasti panostettaisiin. Siinä missä englantilaisille myydään mitä erinäisempiä multia ja sen paranteita, suomalaiset joutuvat tyytymään bulkkitavaraan.

IMG_20180205_182718
Premium-tuotteet eroavat mm. kuohkeudellaan bulkkimullasta.

Miksi parempaa multaa?

Bulkkimullan ominaisuudeksi voidaan laskea tiiviys, raskaus ja kasaan painuvuus. Nämä voivat olla ominaisuuksia, jotka haittaavat kasvin juurten kasvua. Kasteluiden myötä tiivistyvä multa vähentää juuristoalueen ilmavuutta ja hidastaa mullan kuivumista. Koska bulkkimulta on kuluttajalle suhteellisen halpaa, on se sitä myös sitä myyville. Kirjoitin 2014 multatestini viimeisessä osassa kauppojen mullan varastoinnista. Kun tuote on halpa, niin sitä myös käsitellään siten. Lopputuotteen laatu kärsii. Sääolosuhteiden vaihtelut heikentävät tuotteen sisältöä ja rakennetta, mutta samalla säkit altistuvat myös tuhohyönteisille. Erityisesti harsosääskien on raportoitu munivan säkkien ilmarei'istä säkkiin ja näin saastuttaen huonosti varastoituja säkkejä. Ne munivat mielellään kosteaan multaan ja maa-aineskentällä pitkään seisovat raaka-aine-erät saattavat joutua harsosääskien kasvualustaksi ennen seulontaa ja säkitystä. Harsosääskien munat säilyvät jopa useita kuukausia mullassa ja ne selviävät pakkasestakin. Mullan voi toki steriloida kiehuvalla vedellä tai kuumentamalla sitä uunissa, mutta samalla mullassa olevat hyvät eliö ja mikro-organismit kuolevat, jotka muutoin edesauttaisivat kasvia.

Kun elintarvikkeiden kohdalla puhutaan kylmäketjusta, on orgaanisten kasvualustojen kohdalla hyvä puhua kuivaketjusta. Jos tuotetta arvostetaan tehtaalta aina myymälään saakka, voidaan olla varmempia, että tällöin käsiin saatu tuote on ensiluokkainen. Huomion arvoista on myös se miten kausiluontoista multatuotanto Suomessa on. Kylvömullat valmistetaan kesän-syksyn aikana, jonka jälkeen ne siirretään tehtaan varastokentälle odottamaan kevään sesonkiaikaa ja kuljetusta kaupan takapihalle.

Kasvi ponnistaa juuriston avulla isommaksi. Jos siis juurikasvu tai harsosääsket ovat olleet ongelma, suosittelisin kokeilemaan parempaa kasvualustaa. Harsosääskiongelmaa ei toki yksin selätetä mullalla, jos taimikasvatustilassa pörrää näitä viheliäitä “pikkukärpäsiä” jo entuudestaan.

cof

Parempaa multaa
Multa on käsitteenä laaja. Puhekielessä multa on multaa, jos se edes etäisesti muistuttaa multaa. Niinpä turvetta, turvemultaa ja muita erinäisiä orgaanisia kasvualustatuotteita kutsutaan yleisnimellä multa. Säkkimulta on harvemmin pelkkää pelkkää multaa, eli kompostoitunutta orgaanista ainesta. Suomalainen säkkimulta sisältää yleensä multaa, hiekkaa, turvetta ja savea. Näiden lisäksi se sisältää maanparanteita, kuten kalkkia ja ravinteita. Kylvömullat koostuvat pitkälti samoista aineksista, joskin ainesosien suhteita on voitu muuttaa tavoiteltaessa taimille parempaa kasvualustaa. Suomalaisten kylvömultien ongelmana voitaisiin pitää niiden raskautta ja ilmattomuutta. Ilmavuutta niissä on monesti yritetty hakea hiekalla. Hiekka on tunnetusti raskasta, eikä todellisuudessa tee mullan rakennetta kuohkeaksi ja ilmavaksi. Hintapoliittisista syistä suomalaiset valmistajat tyytyvät edelleen käyttämään hiekkaa kuohkeuttajana. Osa syy saattaa olla myös kuluttajaportaassa, joka ei yksinkertaisesti vaadi parempaa. Lisäksi runsashiekkaisena rakenne hajoaa herkästi, josta on ongelmia kun taimea siirtämään isompaan purkkiin. Kun hiekkaisa multa tippuu juuripotista siirronyhteydessä pois, aiheuttaa tämä väistämättä vahinkoja taimen herkälle juurialueelle.

cof

Mullan tuunausta

Suoritin jonkin aikaa sitten pienen gallupin puutarharyhmässä, jolla kartoitin hieman puutarhaharrastajien kylvöalustatottumuksia. Kyselyn kärjessä oli odotetusti valmiin säkkitavaran käyttö. Toisena sekoittaen eri säkeistä yhteen. Kolmanneksi nousi gallupin villikortti “Häh?”. Tuo kuvastokoon sitä hämmennystä joka valtaa, kun puskista hyppää jotain ennalta arvaamatonta ja utopistista. Niin, kyllä multaa voi tuunata. Tässä kohtaa ehkä korostuu ne kulttuurierot juuri mm. Suomen ja Englannin välillä. Englannissa mullan tuunaus ei missään nimessä ole mikään erikoinen juttu ja jokaisella on omat reseptinsä hyvän kasvualustan sekoittamiseen jopa kasvikohtaisesti. Suomessa valinnanvaraa löytyy, mutta alueellisesti valikoima rajautuu käytännössä kolmen suuren valmistajan tuotteisiin. Suomessa kylvöt sijoittuvat ikävästi vuoden kylmimpään aikaan ja tällöin kauppojen tarjonta mullan suhteen on lähes alimmillaan. Tällöin omiin kylvöihin pitää valita sitä mitä löytää ja yrittää sekoittaa jotain saadakseen jotain haluamansalaista.

Pitää kuitenkin muistaa, ettei yhtä ja oikeaa multaa ei ole olemassakaan. Eri kasvit pitävät erilaisista kasvualustoista ja oma kastelurytmiikka määrää myös paljon kasvualustan toimivuudessa. Perusmulta on hyvä lähtökohta oman mullan tuunaukseen. Tähän voidaan lisätä turvetta, jolla saadaan rakenteeseen ilmavuutta. Markkinoilla on myös erilaisia turpeita, joilla jokaisella on vähän erilainen käyttäytyminen ja rakenne. Moni pitää myös turpeesta ja tällöin lähtökohdaksi voidaan ottaa myös turve, johon lisätään hieman multaa. Yhdistämällä eri raekokoja ja aineksia toisiinsa, saadaan rakenteeseen ilmavuutta tai vähennettyä sitä. Huomionarvoista on myös, että jos lähtökohtana on hyvin karkea ja ilmava kasvualustamateriaali, on pienen taimen vaikea kasvattaa juuristoa. Liian suuri karkeusaste aiheuttaa ongelmia, koska juuret eivät tahdo yltää kasvualustan huokosiin ja näin ollen se ei yllä kosteuteen ja ravinteisiin. Näin ollen taimimullassa pitää olla myös jonkin verran pieniä raekokoja.

Eli jos yhdistelen eri perusmultia ja turpeita, eikö ne ole liian voimakkaita taimimullaksi? Kyllä ja ei. Näin tekemällä mullasta tulee voimakasta, mutta säkin kääntöpuolelta löytyy tieto siitä kuinka voimakasta (mS/m) käytetty multa on. Taimimultien voimakkuudet vaihtelevat jonkin verran eri valmistajien välillä. Ei ole siis lainkaan tavatonta, että taimimulta on yhtä voimakasta kuin perusmulta tai turve. Paljon energiaa kaipaaville, kuten tomaatille ja paprikalle tällaista sekoitetta voidaan käyttää mielihyvin, mutta herkemmille kasveille ei. Tällöin lähtökohdaksi pitää valita vähemmän ravinteita sisältäviä tuotteita. Osa sekoitukseen käytettävistä materiaaleista voi olla myös lannoittamattomia, jolloin sekoitteen ravinnetaso tippuu alemmas. Perliitti, vermikuliitti ja lannoittamaton kookoskuitu ovat hyviä ravinnetason tiputtamiseen, jos sille ilmenee tarvetta.

IMG_20180204_122428 IMG_20180204_122435
Perliitti on yksi perinteisimmistä kasvualustan parantajista. Perliitti on äärimmäisen kevyttä ja ilmavaa. Se on valmistettu vulkaanisesta kivestä kuumentamalla, jolloin se turpoaa 10-20 kertaiseksi. Perliittiä voisi luonnehtia styrox-silpun kaltaiseksi, mutta perliitti on ympäristöystävällinen ja myrkytön. Perliitti on pH-arvoltaan neutraali ja ravinteita pidättämätön. Perliittiä käytetään kuohkeuttamaan kasvualustaa. Sitä voidaan myös käyttää kylvöksen pinnalla, jolloin se heijastaa valoa taimelle. Kylvömultaa voidaan kuohkeuttaa perliitin avulla lisäämällä sitä multaan 5-30%.


cof IMG_20180204_122502
Vermikuliitti on eräänlainen vulgaaninen savimineraali. Toisin kuin perliitti, se sitoo itseensä kosteutta. Lisäksi se lisää kasvualustan kuohkeutta ja kasvualustan pinnalla heijastaa valoa. Vermikuliittia käytetään sitomaan kasvualustaan kosteutta, mutta samalla ilman että kasvualustasta tulisi rakenteena raskas. Yleisin käyttö vermikuliitilla on peittää kylvökset, jolloin mullan pinta ei kuivu liian herkästi pienissä taimikennostoissa. Myös vermikuliitti on ympäristöystävällinen ja myrkytön. Jos taimikasvatus suoritetaan lämpömaton päällä, vermikuliitin käyttö on suositeltavaa.


IMG_20180204_164207 IMG_20180204_164213
Kookoskuitu on kookostuotannon sivutuote. Sitä saadaan kookospähkinöistä. Kookoskuitu toimii kasvualustan kuohkeuttajana, mutta on sellaisenaankin erinomainen kasvualusta, joka tukee juurien kehitystä ja haarautumista. Kookoskuitua on saatavilla täällä käyttövalmiina rouheena tai turvotusta vaativana harkkona. Kookoskuitu ei ole vaikea kasvualusta, mutta vaatii hieman totuttelua ylikastelun tarpeen takia. Paljon voimaa vaativat kasvit vaativat nopeasti lisälannoitusta. Kookoskuitu ei sisällä kalkkia, joten käyttöön suositellaan kookokselle suunnattua lannoitusta tai kalkitusta.

Tuunattu kylvömulta voi olla reseptiltään vaikkapa tällainen:
5 osaa multaa
3 osaa kookosrouhetta
2 osaa perliittiä
1 osa vermikuliittia

IMG_20180204_193020
Tuunattumulta on kevyttä ja kuohkeaa ja antaa siten juurten hengittää. Se ei tiivisty kasteltaessa ja tukee juurten haarautumista.

Pavunvarren edustuksesta löytyy BioBizzin ja Cannan multaa. Mullat edustavat premium-luokan multaa. Se tarkoittaa parempia raaka-aineita ja kuohkeampia seoksia verrattuna perinteisiin suomalaisiin markettimultiin. Hinnaltaan ne ovat vain hieman täkäläisiä “erikoistuotteita” arvokkaampia. Jos oman mullan tuunaaminen kuulostaa liian kaukaiselta, BioBizzin mullat ovat valmiiksi tuunattuja. Kylvöihin mullan menekki on pientä, joten säkkistä riittää pitkälle.


Canna Terra Seed Mix
IMG_20180205_182950 Tämä ruukkumultaseos on tehty on erityisesti siementen kylvöön ja pistokkaiden juurrutukseen. Se säilyttää hyvin kuohkeutensa käytetyn turpeen takia. Kompostoitu turve tukee ja täydentää vaalean turpeen ja kookoksen rakennetta.
Ainekset: Kookoskuitu, vaalea turve, kompostoitu turve, hiekka, dolomiittikalkki, NPK-lannoite
pH: 5,7
NPK: 12-14-24, 0,4kg/m3
Johtavuus: 0,4mS/cm (40mS/m)
IMG_20180205_183441


Biobizz Light Mix
IMG_20180205_183557 Light Mix on kevyt seos nuorille taimille, mutta sopii myös kylvämiseen. Seos tukee juurten kehitystä. Se vettyy hyvin, mutta rakenteen ansiosta ylimääräinen vesi poistuu kasvualustasta. Rahkasammaleen ja perliitin ansiosta kasvualusta on erityisen kuohkea ja ilmava.
Ainekset: Rahkasammal, turve, perliitti
pH: 6,2
NPK: 14-16-18, 1,2kg/m3
Johtavuus: 40mS/m
IMG_20180205_183925


Biobizz All Mix
IMG_20180205_184018_2 All Mix on tuunattu versio BioBizzin Light mullasta. Se ei varsinaisesti ole kylvömultaa suuremman lannoitesisällön johdosta. Se sisältää Light mixin tavoin seoksen rahkasammalta, turvetta ja perliittiä. Se mikä tästä mullasta tekee erikoisen, on tähän lisätyt extrat. Lannoitus on hoidettu madonlannalla ja BioBizzin omalla Pre mix-lannoitteella. Pre mixin sisältö on sinällään salainen, mutta se sisältää ravinteita, maaperälle tärkeitä entsyymeitä. Se rakentuu 25:stä eri aineesta. Siinä on mm. mukana verijauhetta, luujauhoa, kalkkia, merilevää ja guanoa.  Ennen käyttöä, multa aktivoidaan kostuttamalla sitä ja pitämällä sisältö lämpimässä. 36h kostutuksesta maaperän eliöstö on aktivoitunut ja multa on valmista käytettäväksi.
Ainekset: Rahkasammal, turve, perliitti, madonlanta, mykorritsa, Pre-mix
pH: 6,6
NPK: 4-8-6, 50l/m3
Johtavuus: 40mS/m
IMG_20180205_184212

6 kommenttia:

 1. Mielenkiintoinen postaus! Pitääkin perehtyä noihin erikois multiin 😊

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitoksia! Kannattaa tsekata myös vanhemmat kirjoitukset jotka liittyy aiheeseen.
   http://www.chilitunari.fi/2014/03/multatestin-loppunakymat.html
   http://www.chilitunari.fi/2014/12/paluu-multatestiin.html

   Poista
 2. Hieno postaus ja tuli tarpeeseen. Olin juuri eilen miettimässä tilausta vpluxilta😊 Ainakin perliittiä iso säkki ja vähn mietin tuon kookoksen kokeilemista valmiina pussitavarana. Puristettu paali vähän hirvittää, siin ei vissiin ole mitään muuta kuin kookoskuitua ja pitäis osata itse ravinnot laittaa alusta asti. On tää melkoista rakettitiedettä ja matematiikkaa johon ei tämä mamma oikein tunnu taipuvan😂

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Puristekookoksessa ei ole mitään lannoitteita. Itse olen turvottanut samalla lannokevedellä, jota sitten käytän kauden aikana isoille kasveille.

   Omat tuunaukset on jänniä juttuja. Harmissani olen kattelut noita amerikkalaisia ja englantilaisia tubettajia, jotka sotkee vaikka mitä juttuja multaan. Koppakuoriaisen kakkaa ovat kovasti kehuneet. Tuota Ecothrive Chargea näyttääkin olevan VPluxilla. :O

   Poista
 3. Kookos pitäisi kyllästää kalsiumilla ja magnesiumilla [Calmag] siinä liotuksessa. Niitä se kookos muuten panttaa lannoitteesta ...
  Mä laitan lisäksi 1.5l perliittiä ja 1l vermikkuliittia yhteen 10l satsiin eli tiileen. Toimii kuin vanhan junan vessa ...

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Niin ongelmahan on siinä ettei kookosta ole kalkittu, kuten turvetta. Kalsiumin puutos johtaa aikanaan latvamätään, koska kalsiumia tarvitaan jo aikaisessa vaiheessa. Biohiilen kanssa on myös samoja ongelmia ja koska biohiili on jo itsessään emäs, ei kalkkin käyttö ole edes järkevää. Toki kalsiumia saa kalsiumkelaatilla, mutta se sisältää suhteellisen vähän kalsiumia ja on kallista, joten se kannattaa säästää lehtisumutuksiin. Mutta kipsi on myös erinomainen kalsiumin lähde ja on halpaa.

   Poista

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...